Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODA SÜRECİ BAĞLAMINDA GELİN BAŞLIĞI TANZİMLERİNDE ESTETİK DEĞERLER VE TASARIM ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM:GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR ÖRNEĞİ
(CHANGE IN AESTHETIC VALUES AND DESIGN FEATURES AT THE BRIDAL HEAD ARRANGEMENTS IN THE CONTEXT OF FASHION PROCESS:EXAMPLE OF GİRESUN PROVİNCE ŞEBİNKARAHİSAR DİSTRİCT )

Author : Leyla KAYA DURMAZ  & Fatma KOÇ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 69
Page : 12-30
    


Summary

Tüm insanların yaşamı, doğum, evlenme, ölüm olarak sıralanabilecek üç önemli dönüm noktası etrafında gelişir ve biçimini de ait oldukları toplumdan alır. Evlenme, hem kız hem de erkek açısından yeni bir hayata geçişin dönüm noktası olarak kabul görmüştür. Söz konusu bu olayın içerisinde giyim ve kuşamlarına ilişkin değerler özellikle kadınlar için ayrı bir önem taşır. Düğün günü gelinin özenle hazırlanarak toplumun en güzeli olması ve ayırt ediciliğinin ön plana çıkartılması durumu pek çok toplumda benzerlik gösterir. Özellikle gelin toplumdaki diğer bireylerden başlık biçiminin abartılı bir biçimde şekillendirilip süslenmesi ile ön plana çıkartılır. Evlenme adetleri ile düğün törenlerinde giyilecek giysiler geçmişte her toplumun kendi gelenekleri ile biçimlendirilmiş özelliklerini yansıtırken günümüzde tüm toplumlarda moda etkenine bağlı olarak birbirine benzerlik gösteren tasarımlar kullanılmaktadır. İnsan yaşamının en özel günü olan düğün törenlerinin her aşamasında modern yaşamın getirdiği değişimler ile birlikte moda etkeni ile birlikte giysilerdeki değişimlerin yanı sıra, gelin başı süslemelerinde kullanılan duvakların ve baş süslemelerinin tasarım, biçimlendirme ve estetik nitelikler açısından farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada; Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde, 1940-2005 yılları arasında batı moda trendleri göz önünde bulundurularak kullanılan gelinliklerin gelin başı süslemeleri moda bağlamında kronolojik olarak analiz edilerek kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından bölgede yapılan saha araştırmaları sonucunda gelinlik ve baş süslemelerine ilişkin görsel dokümanlar araştırılmış, kaynak kişilerle görüşmeler yapılmış, ilgili yazılı kaynak ve elde edilen veriler sonucunda moda etkenine bağlı olarak yörede kullanılan gelin başlıklarının özellikleri karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma, 1940-2005 yılları arasında Anadolu’nun küçük bir ilçesinde yaşayan kadınların moda trendlerini kültürel değerleri ile birleştirilerek ne şekilde kullandığının belgelendirilmesi daha sonraki kuşaklara aktarılması, açısından önem taşımaktadır.Keywords
Gelin başı, gelinlik, düğün, aksesuar, Şebinkarahisar

Abstract

The life of all people evolves around three important turning points that can be classified as birth, marriage, death, and takes its form from the society to which it belongs. Marriage has been accepted as a turning point for a new life passion in terms of both boys and girls. In this regard, clothing has a different kind of values for women. On the day of the wedding, careful preparation of the bride and the fact that the society’s the most beautiful women and foreground of distinguishing is similar in many societies. Especially, bring bride to forefront with steeply shaped and decorating hair and headwear style. Marriages and wedding ceremonies to be worn in the past reflect the characteristics of each society formed with their own traditions, but today, similar designs are used in all societies, depending on the fashion factor. Although cultural values of societies are similar, they have influenced the differentiation of the form and use of clothing. Wedding ceremonies, which are the most special day of human life, differ in terms of design, formal structure and aesthetic qualities of the veils and head decorating used at the bridal ornamentations as well as the changes brought about by modern life and the effects of fashion and the changes in clothes is inevitable. In this study; It was aimed to record and document values of the bridal head decorations in chronological analysis in the context of fashion in the wedding dresses used in the district of Şebinkarahisar in Giresun province in 1940-2005 years considering the western fashion trends. As a result of the field surveys conducted by the researchers, visual documents related to wedding dresses and head decorations were searched, interviews were made with the source persons, and the examinations of the bridal head decorations used in the region depending on the factor of fashion as a result of the related written source and obtained data were analyzed comparatively. The study is important in terms of women who is living in a small town of Anatolia between 1940 and 2005 years, documenting how fashion trends are combined with their cultural values and transfer to next generations.Keywords
Bridal head, wedding dress, wedding, accessory, Şebinkarahisar

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri