Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AĞAÇ YAZMA KALIPLARINDA ÖZGÜN DESEN GELİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA
(SAMPLE APPLICATION REGARDING THE CREATION OF AUTHENTIC PATTERNS IN WOODBLOCK PRINTING )

Author : A. Secil Tekin Akbulut    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 69
Page : 31-37
    


Summary

Yazmacılık sanatı ile ilgili bazı arkeolojik buluntu ve yazılı kaynaklar olmasına rağmen bu sanatın tam olarak ne zaman ve nerede başladığını söylemek oldukça güçtür. Yapılan arkeolojik çalışmalar ve yazılı kaynaklar, yazma sanatının bir baskı tekniği olması nedeniyle yontma taş ve bronz devrine kadar uzanabileceğini göstermektedir. Baskının başlangıcı olarak bu dönemlerde mum ve kilden yapılan kalıplardaki desenlerin basıldığı objeler ve kalıplar gösterilebilir. Geleneksel yazma kalıpları incelendiğinde desenlerde hakim olan motiflerin çiçekler ve meyveler olduğu görülmektedir. Desen ve kompozisyon olarak doğadaki bu motifler aynen kalıba aktarılmıştır. Genellikle sanatçı ve ustalar yaşadıkları bölgenin özelliklerini kalıplara işlemişlerdir. Bu bağlamda yüzyıllardır aynı ya da birbirine benzer desenler kullanılmış, kalıplar arasındaki farkı sanatçıların veya ustaların el işçiliği oluşturmuştur. Bu araştırmada sanatçıların geleneksel yazma kalıplarına çağdaş yorumlar getirmesi ile kendilerine özgü desenler sergileyebilecekleri düşünülmüş; özgün yazma desenleri geliştirilerek yazmacılık sanatının özünden kopmadan farklı bir etki yaratmak hedeflenmiştir. Soyut çizgilerden nasıl somut özgün desenlere ulaşılacağına dair bir öneride bulunularak örnek bir çalışmaya yer verilmiştir.Keywords
yazmacılık, desen, motif, tasarım, uygulama

Abstract

Even though there are some archeological remains and written resources regarding the traditional block printing (yazmacılık), it is still hard to identify the exact origins of the technique. Archeological excavations and document analyses reveal that its origins may date back to the Stone or Bronze Age, since this art involves traditional printing techniques. Several objects and molds through which motifs are created on wax or clay materials can be regarded as preliminary examples in these eras. When traditional printing samples are examined, the dominant motifs are found as flowers and fruits. That is, the design and composition of the prints are realized through translating the motifs in the nature. In addition, craftsmen and artisans craved the characteristics of their living spaces into the prints. Thus, similar or same patterns have been utilized for centuries with slight differences that stem from the dexterity of the artisans and masters. In the current study, it was considered that artisans can generate authentic patterns through interpreting traditional woodblock printing with a contemporary approach. In this respect, authentic woodblock printing motifs were developed to create a different effect without deviating from the basic principles of the art. A proposal to obtain concrete and authentic patterns from abstract drawings was formulated, and sample works were introduced.Keywords
woodblock printing, pattern, motif, design, practice

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri