Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİN VE SİYAHİ UYANIŞ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: AMERİKA’NIN GÜNEYİ VE GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ
(AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND THE BLACK AWAKENING: AMERICAN SOUTH AND SOUTH AFRICA )

Author : Begum Yildizeli    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 69
Page : 38-48
    


Summary

Toplumların içindeki ırk aşırıcılık ve ayrımcılığını tanımlayabilmek için inanç ve din birbirine bağlı iki terimdir. Özellikle Amerika’nın güney bölgesi ile Güney Afrika’da beyazların egemen olduğu rejim yıllarında, iki temel din; Hristiyanlık ve İslam siyahilerin ayrımcılığa karşı birleştikleri ve güç birliği yaptıkları en temel iki silah olmuştur. Dinin Siyahi Güç Hareketi’nde böyle bir hayati bir role sahip olması, tarihçilerin ve araştırmacıların dinin neden politik direncin dinamiklerinden biri olduğuna dair argümanlarını her gecen gün daha da arttırmıştır. Bu çalışma, 1960 ve 1975 yıllarında gerçeklesen Güney Afrika’daki ‘Siyahi Bilinç Hareketi’ ile Amerika’nın güneyinde gerçeklesen ‘İnsan Hakları Hareketi’ni inceleyerek dinin siyah özgürlük hareketi sürecindeki etkilerini analiz edecektir. Karşılaştırma ve benzerlikler ışığında Amerika’nın güneyindeki İslam düşüncesi ve Güney Afrika’daki Hristiyanlığın etkileri özellikle araştırılmıştır. Bunların yani sıra, öne çıkan dini liderlerin idealleri ve düşüncelerinin kitleler üzerinde yarattığı imaj çalışmaya eklenecektir. Steve Biko ve Malcolm X’in analizleri bu temelleri oluşturacak ve kitlelerin uyanışında dinin yerini yansıtacaktır.Keywords
Siyahi Güç Hareketi, Steve Biko, din, Malcolm X, insan hakları

Abstract

Belief and religion are interconnected terms for the purposes of defining discrimination and segregation inside societies. Particularly, during the white dominated regime years in the American South and South Africa, two main religions; Christianity and Islam were essence of key weapons in order to assemble and to collaborate for black people against black segregation. Moreover, religion played a vital role in the Black Power movement which paved the way for researchers and historians to conclusively ascertain answers to why religion should be considered as one of the vital dynamics of political resistance. This research will attempt to investigate the impact of the religions to the process of the black resistances as the mass movements both ‘the Black Consciousness Movement’ in South Africa and ‘Civil Rights Movement’ in the American South basically between the years 1960 and 1975. Besides, in order to achieve the arguments with comparisons and similarities, Islam in the American South and Christianity in South Africa will be examined specifically. Additionally, the image that specific religious leaders’ ideals and thoughts shaped on the followers will be annexed to the research. Steve Biko and Malcolm X’s analysis will be the key terms in order to reflect the religion in the black awakening as a mass movement. Basically, there will be an attempt to evaluate the historical period of racism and its implication for the black segregation. After defining the black resistance movements linked by the religious thoughts and also by the leaders, eventually, the similarities, compassions and the links between them will be reached as a conclusion.Keywords
Black Power Movement, Steve Biko, religion, Malcolm X, civil rights

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri