Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TELEVİZYON REKLAMLARINDA ORYANTALİST SÖYLEM: MNG KARGO VE TÜRKCELL REKLAMLARI ÖRNEĞİ
(THE ORIENTALIST DISCOURSE IN TELEVISION ADVERTISEMENTS: MNG CARGO AND TURKCELL ADVERTISEMENTS )

Author : Nural İMİK TANYILDIZI  & Uğur KAYA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 69
Page : 95-113
    


Summary

Toplumun ve toplukların gelişmesinde şüphesiz ki iletişimin büyük bir rolü vardır. İlkel toplumlardan, sanayi toplumlarına kadar olan süreç içeresinde ve sonrasında kitle iletişim araçlarının yadsınamaz bir payı bulunmaktadır. Kitle iletişim araçlarının topluma ulaşma kolaylığı ve kitleleri etki altına alma gücü dikkate alındığında reklamın birey ve kitleler üzerinde ki etkisi de net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Reklam sektörü gün geçtikçe farklı kaynak ve alanlardan beslenerek günlük yaşantımız içerisinde yer edinmektedir. Batı’nın Doğu hakkında ortaya koyduğu Oryantalizm, sanat, bilim, edebiyat, siyaset gibi birçok alanda kendini göstermektedir. Bu alanlardan biri olan reklamlarda da oryantalizmin izlerine rastlamak mümkündür. Bu araştırmada Türk televizyonlarında sunulan reklamlardaki oryantalist söylem incelenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için iki televizyon reklamı seçilmiştir. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ile seçilen reklamlarda, Batılı ve Doğulu kimliklerin temsil edilme biçimleri tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Reklam, İdeoloji, Oryantalizm, Kitle İletişim Araçları, Göstergebilim

Abstract

There is no doubt that communication has a major role in the development of society and communities. From primitive societies to industrial societies, there is an undeniable share of mass media during and after. When the mass media’s ease of access and mass influences are taken into account, the individual and the mass of the advertiser are clearly confronted. The advertising sector is constantly being fed from diverse sources and fields, and our daily lives are being searched on the spot. Orientalism, which the West reveals about the East, showed itself in many areas that the arts, sciences, literature, politics, etc.. Some of these areas also have signs of orientalism in advertisements. In this research, orientalist rhetoric in advertisements presented on Turkish television is investigated. Two television commercials were selected to realize the purpose of the study. The semiological analysis method was used for this study. This study have been tried to identify how are represented Western and Eastern identities in selected advertisements using the obtained data.Keywords
Advertising, Ideology, Orientalism, Mass Media, Semiotics

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri