Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı'da Eğitim Sistemi ve Kurumları
(Education system and educational institutions in Ottoman Empire )

Author : Nurettin GEMİCİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 47-57
    


Summary

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Sistemi ve Kurumları Osmanlı döneminde klasik eğitim kurumlardan Medreselerin programlarında ağırlığı zamanla Dini ilimler oluşturmuştur. Dini İlimler ve akli ilimler 17. Yüzyıla kadar beraber götürdükleri görülmektedir. Osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur. Devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz: 1. Örgün Eğitim Müesseseleri 2. Yaygın Eğitim Müesseseleri. Tanzimat’tan sonra batı tarzında okullaşmaların başladığı görülmektedir. Tanzimat ve sonrasında oluşturulan eğitim kurumlarında Din eğitimi olarak değerlendirilebilecek öğretim faaliyeti sürekli en önde yer almıştır. Osmanlı’da medreselerin zaman içinde Kuran-ı kerim kıraati, Hadis eğitimi ve Tıp eğitimi veren kurumları da içinde çıkarmıştır. Cumhuriyet’teki tevhit-i tedrisat kanunuyla resmen kaldırılmışlardır.Keywords
Osmanlı Devleti, Medreseler, Eğitim, Türkiye Cumhuriyeti

Abstract

Education system and educational institutions in Ottoman Empire In the classical educational institutions at the madrasas of the Ottoman period, there had been a gradual focus on religious sciences. It can be observed, that religious sciences and spiritual sciences were put together until the 17th century. The Ottoman Empire, as other states as well, established educational institutions to bring up their nationals adequate to its own thoughts. These institutions, which were founded by the state and foundations and which increased and became more and more diverse from the founding of the state to its downfall, can be divided into two main groups: 1. Formal educational institutions. 2. Non-formal educational institutions. After the Tanzimat, the distribution of Western style education can be observed. In the educational institutions founded during the time of Tanzimat and thereafter, the educational activities which can be seen as religious education, took consistenly place at the forefront. Quran recitation, hadith education and medical education were given gradually in the madrasas of the Ottoman. These institutions were officially abolished by the law of tevhit-i tedrisat (unification of the education) in the Turkish Republic.Keywords
Ottoman Empire, Madrasah, Education, Turkish Republic

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri