Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


86 TEKNOLOJİ-GİTAR İLİŞKİSİ: MANYETİKLER ve EFEKTLER
(RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY AND GUITAR PICK-UP AND EFFECTS )

Author : Cihan TABAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 86-96
    


Summary

Müzikal enstrümanlar geçmişten günümüze dek çeşitli değişimler göstermiştir. Çağın ve müzik anlayışının etkileri altında hem akustik hem de teknik olarak gelişmişlerdir. Gitarlar da diğer enstrümanlar gibi bu değişim sürecinden geçmiştir. Yaşanan sosyolojik olaylar ve etkileri sonucu ortaya çıkan müzikler, büyük bir hızla bilinen teorik-pratik kuralların yerine yenilerini eklemiştir. 19. yüzyıldan bu yana büyük değişimler gösteren gitarlar sadece akustik olarak değil, çağın teknolojik gelişmelerine de kendi adapte etmiştir. Gitarın solo ve eşlik çalgısı olarak kullanıma sahip olması birçok müzik türünde ön sıralarda yer almasını sağlamıştır. Bu nedenle; icra edilen müzik türlerindeki ihtiyaçlara göre şekillenen gitar ailesi kendi içerisinde de farklılıklar göstermeye başlamıştır. 20. yüzyıl içerisinde bu farklılıklar ve değişimler sadece gitar üzerinde değil, yanında ve gitara entegre olarak kullanılacak ve ona güç kazandıracak cihazların ve de yazılımların var olmasını, gelişmesini de sağlamıştır. Araştırmanın kapsamını; gitar üzerinde kullanılan manyetikler ve efektler oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı; gitarın sahip olduğu akustik tınıyı geliştiren, işleyen, aktarıma yardımcı olan bazı ekipmanların detaylı bir incelemesini yapmaktır. Bu bağlamda konu ile ilgilenen müzisyen ve bireylerin bilgi dağarını genişlemesi hedeflenmektedir.Keywords
Teknoloji, gitar, efekt, işlemci, manyetik

Abstract

Musical instruments have shown various changes from past to present. Musical instruments are developed both acoustically and technically under the influence of the age and music. Like other instruments, guitars have gone through this process of change. The resulting sociological phenomena and the resulting music as a result of the influences, at a rapid pace, replaced the known rules with new ones. The guitars, which have undergone major changes since the 19th century, adhered not only to acoustics but also to technological developments of the times. The use of the guitar as a solo and accompaniment ensured that it was placed in front of many types of music. Therefore; shaped according to the needs of the music performed at the differences in types of guitar began to show itself. In the 20th century these differences and changes not only on the guitar, the guitar and the alongside and will be used as an integrated device to provide power it and also the existence of the software, it also provided development. The scope of the study; pick-up and effects on the guitar. The purpose of this research; is to conduct a detailed review of some of the equipment that improves, processes and transfers acoustic guitar sound. In this context, it is aimed to expand the information circulation of musicians and individuals interested in the subject.Keywords
Technology, guitar, effect, processor, pick-up

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri