Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KORFU BOĞAZI DAVASI VE SONUÇLARI
(CORFU STRAITS CASE AND ITS CONSEQUENCES FOR THE INTERNATI-ONAL LAW )

Author : Hüsamettin İnaç  Betül YAZICI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 148-165
    


Summary

Korfu boğazı davasına uluslararası hukuk çerçevesi dâhilinde bakıldığında, denizler ve deniz hukuku kapsamında oldukça geniş ve girift bir tartışma zemini karşımıza çıkmak-tadır. Uluslararası ilişkilerin, tarihin hiçbir dönemi ile kıyaslanamayacak kadar geliştiği, ancak geliştikçe daha da karmaşık bir görünüm arz ettiği günümüzde, özel hukuk ve denizcilik hukuku da bütünsel bir disiplin olarak belirginleşmiştir. Korfu gibi boğazlar da, özellikle birer uluslararası suyolu niteliğini haiz olmaları nedeniyle, denize kıyısı olmayan devletler de dâhil olmak üzere, uluslararası toplumun ticari çıkarları ve stratejik olarak seyrüsefer serbestîsi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda İngiltere ile Arnavutluk arasında bir ihtilaf olarak gündeme gelen Korfu Boğazı davası üzerinden uluslararası hukuk açısından boğaz kavramı, geçiş rejimleri ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ihtilafı çözmek için müdahale tarzı ele alınmaktadır.Keywords
Korfu Boğazı, boğaz, geçiş rejimi, Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası deniz hukuku

Abstract

As the international law issue the case of Corfu Straits led to the great and complicated debates amidst the conflicting parties and international institutions of jurisdiction. During the period where this case emerged, international maritime law, and the law of sea had newly become as private, autonomous and holistic discipline. On the other hand, the straits such as Corfu became more important because of their influence on the both commercial benefits and strategic safety of navigations of countries whether costs have or not. In this context, our study focuses on the notion straits in respect of international maritime law, transition regimes and the intervention of international court of justice over the Corfu Straits case emerging from the conflict between Albania and Britain.Keywords
Corfu Straits, transition regime, International Court of Justice, international maritime law

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri