Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAHREMİYETİN SOSYAL MEDYADA KULLANIMI: MAGAZİN DÜNYASI ÜZERİNDEN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
(PRİVACY USE İN SOCIAL MEDİA: A THEROTİCAL EVALUATİON ON THE MAGAZİNE WORLD )

Author : Kamuran Değer    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 166-176
    


Summary

Öz Günümüzde her türlü imkânlarından yararlanılan sosyal medya, kötü amaçlar doğrultusunda kullanıldığında ise bireylerin yaşamları ve uzun vadede toplumsal yapı açısından tehlike arz edebilmektedir. Bu kapsamda ele alınan çalışmada mahremiyetin sosyal medya üzerinden yayılımı konusu tartışmaya açılarak, günümüzdeki bazı magazin figürleri üzerinden konunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin mahremiyetlerine ilişkin bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılımının birey ve toplum açısından risk içerdiği yönündeki varsayımın doğruluğunun desteklenmeye çalışıldığı çalışmada, çoğu zaman yaşamımızı kolaylaştıran sosyal medyanın bir yandan da yaşamımızı nasıl zorlaştırdığı sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma kamusal ve özel alan ekseninde mahremiyet olgusu, modern yaşamda insan ilişkileri ve mahremiyet, tüketim toplumunda mahremiyetin sosyal medya üzerinden kullanımı, magazin dünyasında sosyal medya üzerinden paylaşılan mahremiyetin sınırları üzerine örnek bir olay, sosyal medyada mahremiyetin teşhiri ile ötekinin cezalandırılmak istenci üzerine bir değerlendirme başlıkları altında incelenmektedir.Keywords
: Mahremiyet, Kamusal ve Özel Alan, Tüketim Toplumu, Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi.

Abstract

Social media is one of the most effective means used by marketing communicators who want to reach their target groups quickly and effectively, while providing unlimited opportunities for individuals to be easily popular in the community or to ensure the continuity of existing popularity. Within the scope of this study, it is aimed to discuss the propagation of privacy through social media and to evaluate it from a scientific standpoint through some magazine figures today.In an effort to support the justification of the assumption that the spread of information about individuals' privacy through social media is at risk for individual and society, it is often questioned how social media, which makes life easier, also makes our life difficult. The study examines the existence of privacy in the context of public and private spheres, human relationships in modern life and privacy, the use of privacy through social media in consumption society, an example on the limits of privacy shared through social media in the world of magazines, the evaluation of confidentiality in social media and the desire to punish the other.Keywords
Privacy, Public Sphere, Consumption Society, Social Media

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri