Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFİCİENCY OF BANKİNG SECTOR İN TURKEY: NONPARAMETRİC CONDİTİONAL APPROACH BASED ON PARTİAL FRONTİER
(TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ETKİNLİK ANALİZİ: PARAMETRİK OLMAYAN KISMİ SINIR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA )

Author : Onur akkaya    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 10-15
    


Summary

This paper focuses on nonparametric efficiency analysis based on robust estimation of Partial Frontiers. A nonparametric estimator is proposed achieving strong consistency and asymptotic normality. In this context, the main aim of this paper is how changed efficiency score of this sector in this period. So, the paper analysed 17 different banks with 1999 to 2016 period in the Turkish banking sector. Overall, it does show us that the Turkish banking sector focused on output-oriented efficiency from 1999 to 2016.This result is supported by m-order and super-efficiency firms scores. Then, output-oriented and hyper-oriented are so close fluctuated together. This show that Turkish banking sector was focused output efficiency more than input efficiency. The efficiency score of the Turkish banking sector are moderate for the period covered (0.6≥α≥0.4).Keywords
Banking; Technical Efficiency; Robust Nonparametric Quantile; Partial Frontier Approach; Turkish Banking Sector; Production Function

Abstract

Çalışmada, parametrik olmayan Parçalı Sınır yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem parametrik olmayan yöntemler içinde güçlü tutarlılık ve asimptotik normallik içermektedir. Bu bağlamda, 1999 ile 2016 yılları arasını kapsayan 17 banka ile Türk bankacılık sistemi incelenmiştir. Özetle, analiz sonuçları göstermektedir ki 1999 ile 2016 yılları arasında çıktı yönlü etkinlik görülmektedir. Bu durumu m-order ve süper etkinlik değerleri firma bazında desteklemektedir. Çıktı ve aşırı (hyper) etkinlik değerleri ele alınan dönem içinde birlikte seyretmektedir. Bu durumda, girdi yönlü etkinlikten çok sektörün çıktı yönlü etkinliğe odaklandığını desteklemektedir.Keywords
Bankacılık; Teknik Etkinlik; Parçalı Sınır Yöntemi; Türk Bankacılık Sistemi; Üretim Fonksiyonu

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri