Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
(Islamic Financial Asset Pricing Model: An Application on KATLM-30 Index )

Author : Sedef sondemir  & İstemi ÇÖMLEKÇİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 55-67
    


Summary

Bu çalışmanın amacı finansal varlık fiyatlama modelinin İslami finansta geçerliliğini test etmektir. Bu amaç doğrultusunda KATLM-30 endeksinde yer alan ve 2011-2016 yılları arasında kesintisiz verisine ulaşılabilen 27 şirketin hisse senetlerinin getirileri baz alınmıştır. Çalışmada yer alan şirketlerin hisse senedi getirilerinin tahmini için Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve risksiz getiri oranı yerine enflasyon oranının kabul edildiği İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli uygulanmıştır. Veriler Eviews 8 programında analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde 2011-2016 yılları arasında İslami Finansal Varlık Fiyatlama modelinin ve Finansal Varlık Fiyatlama modelinin katılım endeksi için uygulanabilir olduğu ama ilgili dönem için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Katılım Endeksi

Abstract

The aim of this study is to test the validity of the financial asset pricing model to Islamic finance. For this purpose, the returns of the shares of the 27 companies included in the KATLM-30 index, which can be reached uninterruptedly between 2011 and 2016, are taken as basis. The I-CAMP Model in which the inflation rate is accepted, is applied for estimating the stock returns of companies included in the study instead of the CAMP Model and the risk-free rate of return. The data were analyzed in the Eviews 8 program. As a results, it has been obtained that the Islamic Financial Asset Pricing Model and the Financial Asset Pricing model were applicable for the participation index between 2011 and 2016 but were not valid for the relevant period.Keywords
Financial Asset Pricing Model, Islamic Financial Asset Pricing Model, Participation Index

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri