Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HASTANE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANAN SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA MEMNUNİYETİNİ VE HASTA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING PATIENT SATISFACTION AND PATIENT LOYALTY IN HEALTH INSTITUTIONS USING HOSPITAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS )

Author : Hasbiye Dizman    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 68-87
    


Summary

Hastane Yönetim Bilgi Sistemleri (HYBS) Sağlık hizmeti sunan kurumlarda yönetsel, finansal ve tıbbi verilerin dijital ortamda kayıt altına alınmasını, veri entegrasyonunu, depolanmasını, dağıtılmasını, yönetilebilir olmasını sağlayan bilgi sistemleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada HYBS’ni kullanan sağlık kurumlarında müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kütahya ilinde yüzyüze anket yapılarak 140 adet veri toplanmıştır. Çalışmada SPSS v.24 kullanılarak iki aşamalı bir metodolojiye göre veri analizi yapılmıştır. İlk adım kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini sınamak. İkinci adımla faktör ve Korelasyon analizi yapılarak yapısal modeli ve faktörleri belirlemek olmuştur. Ölçeğin güvenilirliğini ve iç tutarlılığını ölçmek için yaygın bir yöntem olan Cronbach alfa kullanılmıştır. Buna göre Cronbach alfa 0,953 olup ölçekte yer alan 26 sorunun homojen bir yapı gösteren bir bütünü iyi bir derecede ifade ettiğini göstermektedir. Yapılan faktör analizi sonuçlarında 5 adet faktöre ulaşılmıştır. Bunlar Verimlilik, Hasta Memnuniyeti, Güvenilirlik, Kurum imajı ve Kalitedir. Sağlık kuruluşlarında bu faktörler önemsenerek hizmet verildiği takdirde müşteri memnuniyeti ve sadakatinde daha fazla artış bekleneceği yönünde görüşe varılmıştır.Keywords
HYBS, Hasta memnuniyeti

Abstract

Hospital management information systems can be defined as information systems that provide multi-modular management, which enables institutions to record administrative, financial and medical data in digital environment, data integration, storage, distribution and management. In this study, it was aimed to determine the factors affecting customer satisfaction and customer loyalty in the health institutions using HYBS. For this purpose, 140 health data were collected by conducting a face-to-face survey on health in different illnesses in Kutahya. In this study, data analysis was performed according to a two-step methodology using SPSS v.24. The first step is to test the reliability of the scales used. The second step was to determine the structural model and factors by conducting factor and correlation analysis. Cronbach alpha, a common method used to measure the reliability and internal consistency of the scale, was used. According to this, Cronbach alfa is 0,953, and the 26 questions on the scale show that they express a whole with a homogeneous structure at a good level. Five factorials were reached in the results of the factor analysis. These are Efficiency, Patient Satisfaction, Reliability, Agency Image and Quality. Considering these factors in health institutions, it was considered that a further increase in customer satisfaction and loyalty would be expected.Keywords
Hospital Management Information Systems (HMIS), factors affecting patient satisfaction

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri