Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONYA’DA SPOR SALONLARINA DEVAM EDEN KADINLARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
(Determination of dietary habits in women who continue to the fitness centers in Konya )

Author : Canan Ceylan  & Nurcan DÖNMEZ & Ercan KESKİN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 88-109
    


Summary

Bu çalışma, spor salonlarına giden kadınlarda beslenme alışkanlıkları, zayıflamaya yönelik çalışmaları ve spor yapma nedenlerin belirlenmesi amacı ile yapıldı. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma, Konya’da farklı spor salonlarına giden toplam 150 gönüllü kadın ile gerçekleştirildi. Verilerin elde edilmesinde yüz yüze anket uygulandı. Bu anket ile katılımcıların bazı demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları ve spor yapma nedenleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçların analizinde Microsoft Excell ve SPSS 18.0 paket programından yararlanıldı. Araştırmaya katılan kadınların ortalama yaşları 30,31±10,20, boyları 1,64± 0,05m ve vücut ağırlıkları 62,74±12,12kg olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda kadınların beslenme alışkanlıkları üzerinde aileden gelen alışkanlıklar olduğu kadar görsel ve yazılı medyanın da etkili olduğu görüldü.Keywords
Beslenme alışkanlıkları, kadın, sedanter, spor merkezi, diyet

Abstract

The aim of the study was to determine the nutritional habits, weight loss practice and reasons for doing sports of women going to sports centers. The descriptive research was carried out on 150 volunteer women who attend to different sports centers in Konya. The data were obtained from a face-to-face applied questionnaire form. With this questionnaire, participants' demographics, eating habits and reasons for doing sports were determined. At the end of the study, Microsoft Excel and SPSS 18.0 package program was used in analyzing the results obtained. The mean age of the women was 30,31 ± 10,20, their height was 1,64 ± 0,05m and the body weight was 62,74 ± 12,12kg. At the end of the study, it was seen that the visual and written media were effective as well as the habits of the family on the eating habits of the women.Keywords
Nutritional behavior, women, sedentary, sport center, diet

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri