Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslam Tarihi Boyunca Şia-Ehl-i Sünnet İlişkisi
(The involvement between the Shia and Sunni Islam in Islamic history )

Author : Muhammed Emhazun   Çeviren  Osman Bodur
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 177-197
    


Summary

İslam düşüncesinde siyasi, itikadi ve ameli anlamda gruplaşmalar oldukça erken dönemde cereyan etmiştir. Siyasi ihtilafların başında ise Şia ile yaşanan görüş ayrılıkları önemli bir yekün tutmaktadır. Muhammed Emhazun bu alanda çalışan muasır yazarlardan biridir. Bu risale, 2011 Mağrib’te basılmıştır. Tercümesini yaptığımız eseri ise islam tarihi boyunca şia ile yaşanan farklılıkları tespit etmeye yöneliktir. İşte bu makale mezkur eserin tercümesinden ibarettir. Tercüme esnasında yazarın fikirlerinin doğru veya yanlışlığı tartışılmamış, sadece eser anlaşılır bir dille Türkçemize kazandırılmıştır. Giriş bölümünde kısaca müellifin hayatından söz eedilmiş, akabinde tercümeye geçilmiştirKeywords
Şia, Ehl-i Sünnet, Safeviler, Haşşaşin, Fatımiler

Abstract

Alignments in the Islamic world appeared at the very beginning based upon politics, beliefs and actions. Politic difference began with shia’s ideal difference. Muhammed Emhazun is a contemporary person who did researches about this. This treatise was published in the 2011 Maghreb. His work that has been translated is based on determining differences with shia in Islamic history. There hasn’t been any criticism about the ideas of the writer, it has only been a direct translation of the book. The life of the author is mentioned at the introduction and than follows the translation.Keywords
Shia, Sunni Islam, Safavid, Assassins, Fatimid

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri