Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİ ÜZERİNDEN
(THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM )

Author : Günay YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 1-12
    


Summary

Farabi, 9. ve 10. yüzyıllarda yaşamış İslam dünyası kökenli bir Türk filozofudur. Farabi’nin siyaset felsefesi üzerinden yaptığı değerlendirmeler dikkate alındığında bugünün devlet başkanlığı modeline ait görüşleri öne çıkarılabilir. Bu anlamda, Farabi’nin devlet başkanlığı modeli algısının, ülkemizde uygulanacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine benzer yönler barındırmakta olduğu görülmektedir. Ayrılan noktaların ise Başkan’dan ve sistemden değil, aristokrasi-demokrasi yönetim modeli tercihinden kaynaklandığı söylenebilir. Farabi aristokrasiyi iyi yönetim modeli olarak öne çıkarmıştır. Oysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile demokratik unsurlar ve ideal temsili demokrasi öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu itibarla, çalışmada Farabi’nin siyaset felsefesi, düşünürün devlet başkanlığı modeline ilişkin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Buradan hareketle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında ülkemizde uygulama bulan devlet başkanlığı modeli incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Başkanlık Makamının, kabine üyelerinin, bürokratların, bürokrasinin ve kamu personelinin yeni yapıda kurumsal kimliği nasıl kazanabileceği tartışılmıştır.Keywords
Farabi, Siyaset, Siyaset Felsefesi, Devlet Başkanlığı Modeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

Abstract

Farabi is a Turkish philosopher who lived in the 9th and 10th centuries and is of Islamic origin. Considering Farabi's evaluations of political philosophy, the opinions on the presidential model of today can be emphasized. In this sense, Farabi's perception of the presidential model seems to be similar to the presidential government system that will be implemented in our country. It can be said that the different points are not from the President and the system but from the preference of the aristocracy-democracy management model. Farabi put forward the aristocracy as a model of good governance. However, with the Presidential government system, democratic elements and ideally democracy are being emphasized. In this respect, in the study, Farabi's political philosophy was explained by his view on the presidential model was considered. Also, the model of the presidential system, which is practiced in our country under the name of the Presidential government system, was examined. As a result of the study, it is discussed how the Presidential Office, members of the cabinet, bureaucrats, bureaucracy and public personnel can gain corporate identity in the new structure.Keywords
Farabi, Policy, Political Philosophy, The Presidential Model, Presidential Government System

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri