Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DARÜLFÜNUN GREVİ
(OTTOMAN UNIVERSITY STRIKE )

Author : Mehtap YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 30-43
    


Summary

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, bağımsızlığa uymayan, Osmanlı Devleti’nin etki alanını kısıtlayan, İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerindeki planlarını uygulamaya başladığı bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayla Türk Milleti bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu karanlık dönemde lise ve üniversite hocaları, aydınlık günlerin geleceği konusunda öğrencilerine ümit vermişlerdir. Ancak az da olsa Anadolu’da başlayan Milli Mücadele hareketine karşı olan hocalar da vardı. Bu makalede, üniversitede hocalık yapmış, ancak işgal kuvvetlerine ve Osmanlı Hükümeti’ne yaranmak için Milli Mücadele aleyhinde faaliyetlerde bulunmuş beş hocaya karşı, milli hislerle dolu üniversite öğrencilerinin grevi ve bu grevin sonuçları anlatılmıştır. Makalede, bu konu ile ilgili tarihi yazılı kaynaklardan yararlanılmıştırKeywords
Darülfünun, Grev, Milli Mücadele, Müderris

Abstract

The Armistice of Moudros signed on 30 October 1918 was an agreement which was contrary to liberty, limited the domain of Ottoman Empire, and gave an opportunity for the United Kingdom to apply the plans on the Ottoman Empire. With this agreement, Turkish Nation faced with a threat to lose its liberty. In this dark period, teachers and academicians in high schools and universities gave hope to students that promising days will come. However, there were teachers who were against movement of National Struggle which started in the Anatolia. In this essay, strike of university students who were filled with national feelings against five teachers in the university who took contrary actions against National Struggle to ingratiate themselves to occupation forces and Ottoman Empire, and results of this strike are handled. In the essay, related historical resources are taken as reference.Keywords
Ottoman University, Strike, National Struggle, Mudarris

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri