Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÖMÜRGENİN GÜCÜ MODERN DEVŞİRMELER VE DÖNEKLER
(POWER OF THE COLONY MODERN RECRUITMENT AND APOSTASY )

Author : Yasin AKYILDIZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 44-56
    


Summary

Günümüzde bir devletin kaderini, bir nevi yok oluşunu ya da gelişmesini, ilerlemesini sağlayacak etkenler arasında ekonomi, finans vb. olgulardan daha önemli ve etkili aktörler bulunmaktadır. Sömürgecilik ana teması altında, birçok devlet ve halkın tarihine bakıldığında, döneklik ve modern devşirme üzerine, hayli zengin örnekler bulunmaktadır. Modern devşirmecilik bağlamında Dünya’dan ziyade Türkiye tarihindeki döneklik birikimi bizi daha yakından ilgilendirmektedir. Yakın tarihimizdeki en güncel devşirme ve döneklere baktığımızda ülkemizin içinde yetişen ve halk tarafından da ciddi derecede saygı ve itibar gören insanlar, bu ülkede darbe girişiminde bulunup, yüzlerce sivil masum insanın ölümüne ve katledilmesine sebep olmuştur. Kimileri de sözde bir ideoloji uğruna tarihi çok eskilere dayanan inançlı ve itikatlı bir kitleyi sahte vaatler, tehditler, şantajlar ve zoraki çabalar ile dağlara çıkarmış, binlerce anne ve babaya evlat acısı yaşatmıştır. Sonuç olarak bu ideolojileri destekleyen, günümüzün en önemli yönlendirme kaynağı olan tv, radyo, sosyal medya gibi alanlarda faaliyet gösteren, hangi bayrağın altında uyuduğu belli olmayan sözde usta gazeteci ve radyocuları unutmamak gerekir. Ülkelerin küresel dünyada güç ilişkileri bağlamında, çıkar ilişkileri çerçevesinde uyguladığı akıllı güç stratejileri uygulamalarından biri olan modern devşirmecilik, günümüz sömürü araçlarının en etkili olanlarındandır.Keywords
devşirmeler, dönekler, hainler; modern devşirmeler

Abstract

Today, there are more important and influential actors than the economy, finance, etc., among the factors that will lead the destiny, a kind of extinction or development of a state. Given the history of many states and people under the main theme of colonialism, there are quite a wealth of examples of apostasy and modern recruitment. In the context of modern recruitment the accumulation of apostasy in the history of Turkey is more closely related to us than the world. When we look at the most up-to-date apostasy and recruitment in our recent history, people who grow up in our country and who have a serious respect by the people have attempted coups in this country and caused hundreds of civil innocent people to be killed. Some, for the sake of a so-called ideology, forced a faithful community based on history to the mountains with false promises, threats, blackmail and forced efforts and caused thousands of parents to suffer the grief of losing a child. As a result, we should not forget the so-called master journalists and radiomen who support these ideologies and who are active in today's most important routing domain such as TV, radio, social media, and who are not known to sleep under which flag. Modern recruitment, one of the applications of intelligent power strategies within the context of the power relations of the countries and the framework of interest relations in the global world is the most influential of today's exploitation toolsKeywords
recruitment, apostasy, traitor, modern recruitment,

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri