Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENERJİ GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ
(THE ROLE OF TURKEY IN ENERGY SECURITY )

Author : Nurullah KOCATEPE    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 57-67
    


Summary

Enerji, ülkelerin ekonomik zenginliğinin önemli göstergelerinden biridir. Türkiye coğrafi olarak enerji arzı açısından zengin Doğu ile enerji talebi fazla olan Batı arasında doğal bir enerji köprüsü konumundadır. Artan nüfusu ve her geçen gün gelişen ekonomisiyle enerjiye olan bağımlılığı, Türkiye’yi en pragmatist şekilde politika oluşturmaya itmektedir. Zira fosil enerji kaynakları bakımından fakir, yenilenebilir enerji kaynakları açısından ise istenilen düzeyde olmayan Türkiye, enerji geçiş güzergahında olmasının avantajlarını kullanmak istemektedir. Stratejik bir geçiş ülkesi olan Türkiye bu avantajını kullanarak aynı zamanda enerji pazarı olmaya aday bir ülkedir. Hazırlanan çalışmada enerji ve enerji güvenliği konularına yer verilmekle beraber esas olarak Türkiye’nin enerji profili, enerji kaynakları ve enerji güvenliğinde uyguladığı politikalar vurgulanmak istenmiştir. Fosil enerji kaynakları açısından yetersiz olmasına rağmen bir o kadar da bu kaynaklara bağımlı olan Türkiye’nin, geçiş güzergahı avantajını kullanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapması çalışmada varılan ana sonuçlardır.Keywords
Enerji, Enerji Güvenliği, Türkiye’nin Enerji Profıli, Enerji Kaynakları, Türkiye’nin Enerji Politikaları

Abstract

Energy is one of the important indicators of economic wealth of countries. Turkey is as a natural energy bridge as geopraphical between the rich Eastern in terms of energy supply and the West which demands energy. Increasing dependence on energy and dense population of Turkey force it to make the most pragmatist policy. Because The Turkey is poor in terms of fossil energy resources and it is not at the desired level in renewable energy resources. So it wants to use the advantages of being in the energy transit route. Turkey, which is strategic transit country, is also a candidate country to be the energy market by using these advantages. In this study, although mainly it is given to energy and energy security issues, Turkey's energy profile, energy sources and implement policies on energy security has to be emphasized. Turkey’s, despite its insufficiency in terms of fossil energy sources, unfortunately it is dependent to these sources, to take full advantage of the transit route and to invest more in renewable energy sources are the main conclusions reached in the study.Keywords
Energy, Energy Security, Turkey’s Energy Profile, Energy Resources, Energy Policies of Turkey

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri