Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜLKELERİN TURİZMDE TANITMA AMAÇLI KULLANDIKLARI SLOGANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Evaluation of Slogans Used by Countries Purposeful of Tourism Promotion )

Author : Yusuf AYMANKUY  & Şimal AYMANKUY & İrem Ceylan KARAGÖZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 68-93
    


Summary

Ülkelerin turistik tanıtma faaliyetlerinde, pazarlanan turistik ürün ile ilgili verilmek istenen mesajın hedef kitleye kısa ve öz bir şekilde aktarılmasında ve akılda kalıcılığın arttırılmasında sloganlar önemli rol oynamaktadır. Ülkeler makro tanıtma çabalarında kendilerini en iyi şekilde ifade eden, akılda kalıcı, etkili sloganlar seçmeye özen göstermektedirler. Bu çalışma ile dünya genelindeki ülkelerin turizm tanıtımında kullandıkları sloganlar içerisinden en etkili olduğu düşünülen sloganların seçilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, ülkelerin resmi turizm bakanlıkları ile ilgili sayfaları taranarak elde edilen sloganlar Türkçeleştirilmiş, anket yöntemi kullanılarak, kulağa hoş gelen, dikkat çeken, en etkili olduğu düşünülen sloganlar belirlenmiştir. Anket formunda ülkeler bulundukları kıtalara göre ayrılarak, objektif sonuçlar elde edilmesi için ülke isimleri verilmemiştir. İstatistik programı aracılığıyla, “Frekans Analizi” ile seçilme sıklıklarına göre sıralanan en iyi on slogan “Çapraz Tablo Analizi” ile cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre analiz edilerek, yorumlanmıştır. Katılımcılar tarafından en çok beğenilen sloganın Kanada’nın turizm tanıtımında kullandığı “Keşfetmeye Devam Et (Keep Exploring)” sloganının olduğu tespit edilmiştir. İlaveten anket formunda sloganların, turistik tüketicilerin tatil yeri seçimlerinde etkili olup olmadığı sorulmuş, katılımcıların %70,5’i tarafından etkili olduğu yanıtı alınmıştır. Son olarak, turistik tüketicilerin tatil yeri tercihlerinde en çok etkili olan ve içinde sloganların da kullanıldığı turistik tanıtma araçları ve mecralarının belirlenmesi hedeflenerek “Sosyal Medya Reklamları ve İlanları” nın en çok kullanılan turistik tanıtma aracı olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Makro Tanıtma, Slogan, Turizm, Tanıtma, Ülkeler

Abstract

Slogans play a significant role for conveying the desired message about the marketed touristic product to the target group in a short and concise way and for increasing the memorability in touristic promotional activities of countries. Countries make a point of choosing effective, motivating slogans that express themselves on the best way in macro promotion efforts. With this study; it is aimed to be selected the slogans which are perceived to be most effective among the slogans which are being used by all countries in the promotion of tourism. Accordingly, the slogans obtained by screening the pages of the official tourism ministries of the countries have been made Turkish language form and the slogans that are considered to be the most effective and attractive were determined by using the questionnaire method. In the questionnaire form countries were separated according to the continents and the names of countries were not given in order to obtain objective results. The top ten slogans ranked according to their frequency of selection by "Frequency Analysis” and according to gender, age and education state variables by "Crosstabs Analysis" were analyzed and interpreted through statistical program. It was determined that according to the participants the most effective slogan was the "Keep Exploring" used by Canadian tourism promotion. In addition, in the questionnaire it was asked to the participants that whether the slogans are influential or not in choices of destinations, and the 70.5% of respondents answered that slogans are influential in choices of destinations. Finally, it was aimed to determine the most effective touristic promotional tools in the preferences of destinations, and the “Social Media Advertisements” was determined as the most used touristic promotional too.Keywords
Countries, Macro Promotion, Promotion, Slogan, Tourism

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri