Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I
(Mahmud Tai bin Muhammed’s Sharh Of Gulistan )

Author : Sümeyye GÜLDENOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 191-203
    


Summary

Klasik Türk edebiyatında şerh türünün en velûd dönemi, genel itibarla 16. yüzyıl olarak tespit edilir. Bu yüzyılda Türkçe eserlere yapılan şerhlerin yanında, Arapça ve Farsça eserlerin de şerh edildiği görülür. Türkçe olarak şerh edilen Farsça eserlerin ilk sıralarında Şeyh Sa’dî Şirâzî’nin Gülistân adlı eseri gelmektedir. Bu esere 16. yüzyılda yapılmaya başlanan şerhler 19. yüzyıla kadar hiç durmadan farklı şarihler tarafından yapılmaya devam etmiştir. Gülistân’ı 19. yüzyılda şerh eden şarihlerden birisi de Mahmud Tâî bin Muhammed’dir. Bu çalışmada ilk olarak Mahmud Tâî bin Muhammed ve onun eseri Gülistân şerhi tanıtılacaktır. Daha sonra şerhinde uyguladığı şerh metodu 16. yüzyılın önemli şârihlerinden Sûdî Bosnevî’nin Gülistân şerhinde uygulamış olduğu şerh metodu ile karşılaştırılarak incelenecek ve şârihin eseri şerh etme amacı belirlenmeye çalışılacaktır.Keywords
Sa’dî, Mahmud Tâî, Sûdî, Gülistân, Şerh

Abstract

It is adjusted that the 16th century is the most fruitful period of the genre sharh (commentary) in the classical Turkish literature. In this century, it’s seen that there have been commentaries written on Arabic and Persian works, besides Turkish ones. Among Persian works, Saadi Shirazi’s work called Gulistan took place near the top. The commentaries for this work had started to be written in 16th century and have continued uninterruptedly until the late 19th century by different commentators. Mahmud Tai bin Muhammed was one of the 19th century commentators of Gulistan. In this research firstly we are going to introduce Mahmud Tai bin Muhammed and his work called Sharh of Gulistan (The Commentary of Gulistan). However, by comparing his method with one of the 16th century commentators Sudi Bosnavi’s method of commentary we are going to examine his method of commentary and his purpose of commenting the Gulistan.Keywords
Saadi, Mahmud Tai, Sudi, Gulistan, Sharh, Commentary

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri