Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF ONLINE SHOPPING ACTIVITIES OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS )

Author : Elif GİLANLI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 204-228
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, meslek yüksek okulu öğrencilerinin online alışveriş yapma sıklıklarının belirlenmesi, online alışverişi uygulayan öğrencilerin online alışverişin fayda ve riskleri ile ilgili algılarının belirlenmesi ve online alıveriş yapmanın cinsiyet ve aile gelir durumları ile ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerinde uygulanmış ve veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bulgular sonucunda aile gelir durumu düşük olan öğrencilerin geleneksel alışveriş yapmayı tercih ettiği ve online alışverişin cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştirKeywords
Online Alışveriş, Geleneksel Alışveriş, İnternet, Gelir Durumu, Meslek Yüksekokulu öğrencileri

Abstract

The purpose of this research is to determine the frequency of online shopping of vocational college students, to determine the perceptions of practitioner students about benefits and determine whethers of online shopping, and to determine whether online shopping is related to gender and family income status.The reserach was carried about on the students of Trakya University Havsa Vocational College. and datas were collected through questionnaires. AS a result of the finding, it was determined that the students with low family income prefer to make traditional shopping and the online shopping has a difference in gender.Keywords
Online Shopping, Tradional Shopping, Internet, Income Status, Vocational College Students

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Mart- Nisan 72. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri