Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOSYA’DA PİRİNÇ ÜRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
(PAST, PRESENT AND FUTURE OF PADDY PRODUCTION IN TOSYA )

Author : Murat TANRIKULU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 229-250
    


Summary

Tosya ilçesi; ülkemizin Karadeniz Bölgesinde, Batı Karadeniz Bölümü’nün güneyinde yer alır. Bir belde, 52 köy ve 96 mahalleden oluşan Tosya kırsal kesiminde yerleşme dokusu dağınıktır. Nüfusun yarısına yakını Tosya kent merkezinde yaşar. İlçede, en önemli ekonomik uğraşılar; tarım, tarıma dayalı sanayi ve ticarettir. Yetiştirilen temel bitkisel ürünler; pirinç, buğday, şeker pancarı, meyve (elma, erik, üzüm, armut) ve az da olsa sebzedir. Bu bitkisel ürünler arasında hiç şüphesiz pirincin hem ülkemiz hem de Tosya için ayrı bir önemi vardır. Geçmişten günümüze Tosya, pirincin ülkemizdeki en önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur. Ancak geçen sürede uygulanan yanlış tarım politikaları, önemli bir ithal ürün kalemi olan pirincin üretiminde hem Tosya’da hem de ülkemizin pirinç üretilen diğer merkezlerinde olumsuzluklara yol açmıştır. Konu, nicel, tarihsel ve fenomonolojik yöntemlerle ele alınmıştır. Çalışmanın amacı Tosya’da pirinç üretiminin tarihsel seyrini ortaya koymak, sorunları belirlemek, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ve gelecek için perspektifler sunmaktır.Keywords
Kastamonu, Tosya, çeltik, pirinç, kavuz

Abstract

Tosya district; in the Black Sea region of our country, is located in the south western part of the Black Sea. Tosya is a town and 52 villages. The rural settlement disorganized tissue. Nearly half of the population live in the Tosya city centre. The most important economic activities in the county are agriculture, agro-based industries and trade. Basic vegetable products grown; rice, wheat, sugar beets, fruits (apples, plums, grapes, pears), and a lesser vegetable. Among these herbal products, rice is a distinctive feature both for our country and for Tosya. Tosya from the past to the present day, rice has been one of the most important production centers in the country. However, the agricultural policy applied in the last period has caused the rice plant, which is an important imported product item, to be negatively affected both in Tosya and other rice producing centers of our country. The subject has been handled in a quantitative, historical and fenomonologic way. The aim is to put forward the situation of rice production in Tosya in past, present and future, to show the problems experienced and to offer suggestions.Keywords
Kastamonu, Tosya, paddy, rice, kavuz

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri