Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kültürel Mirasımız Yağlı Güreş Sporunun Geleneksel Giysisi Kispet
(“Kispet” - Traditional Clothing of the Cultural Heritage Oil Wrestling Sport )

Author : Meruyert KAYGUSUZ  Meruyert KAYGUSUZ, Habibe KAHVECİOĞLU SARI, Fatoş Neslihan ARĞUN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 147-166
    


Summary

Türkiye'de yaklaşık 650 yıllık bir geleneğe sahip olan yağlı güreşler, kendine özgü milli ve dini törenlerin yapıldığı ve günümüzde halen devam eden geleneksel sporlardan biridir. Bu etkinliklerde duaların okunması, pehlivanların birbirine selam vermesi ve kispet giymesi gibi geleneksel uygulamalar halen devam etmektedir. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelen yağlı güreşin tek değişmeyen giysisi kispet, el sanatları yaratıcılığının sergilendiği, güreşin olmazsa olmazı en önemli ögesidir. Kispeti güreşçinin vücuduyla uyumlu olarak kesmek ve dikmek ustadan çırağa geçen bir kispet yapımcılığı zanaatının en önemli kısmıdır. Maalesef günümüzde geleneksel kispet ustalığına olan ilginin azalması bu zanaatın genç kuşaklara aktarılmasını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, yağlı güreş ve kispet tarihi, kispet dikiminde kullanılan derinin özellikleri, kispet kalıbının çıkartılması, kispet dikimi, süslenmesi ve kullanım sonrası bakımı konuları ele alınmıştır. Ayrıca, Denizli'li dünya ve olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör ve Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Şahin’in ailesi ile karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak pehlivanlar, o dönemin güreş müsabakaları ve kispet hakkında bilgiler alınmış ve fotoğraflarla belgelenmiştir.Keywords
El Sanatları, Yağlı Güreş, Kispet, Pehlivan, Deri

Abstract

Oil wrestling is one of the traditional sports with a nearly 650-year history in Turkey, where the unique national and religious ceremonies are ongoing today. Traditional practices such as reading pray, greeting of the wrestlers and wearing kispets are still going on. The only unchanging garment of the oil wrestling that has survived for centuries is kispet; the creativity of handicrafts and the most important element of wrestling. Cut and sew the kispet in accordance with the wrestler’s body is the most important part of a handicraft that passes from the master to the apprentice. Unfortunately, the decrease in the interest in traditional mastery today has a negative effect on the transfer of this craft to the younger generations. In this study, oil wrestling and kispet history, the features of leather used in kispet making, making its pattern and sewing, decoration and post-use care are discussed. In addition, information about the wrestlers and the wrestling competitions of the period were used from the interviews with family of the Olympic and world champion Hasan Güngör and the Kırkpınar chief wrestler Hasan Şahin from Denizli.Keywords
Handicrafts, Oil Wrestling, Leather, Wrestler, Leather

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri