Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE HOLİSTİK TURİZM VE KÜLTÜRE DÖNÜŞ
(HOLISTIC TOURISM IN TURKEY AND RETURN TO CULTURE )

Author : Murat TANRIKULU    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Her geçen gün gelişen, zenginleşen ve değişen dünyanın en rekabetçi ortamlarından biri olan turizm sektörü, eskiden olduğu gibi günümüzde de "bacasız sanayi" olarak adlandırılmaktadır. Ülkeler bu rekabetçi ortamda öne geçebilmek ve muazzam büyüklükteki turizm pastasından tatmin edici bir pay alabilmek için yeni yol, yöntem ve yaklaşımlar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Bu yaklaşımlardan biri holistik turizmdir. Holizm bütünün kendisini oluşturan parçalardan farklı bir şey olduğu görüşünü öne çıkaran felsefi yaklaşımların ortak adıdır. Bu yaklaşıma göre bütün sadece bileşen parçalarının analiziyle anlaşılamaz. Gerçeği duyabildiğimiz, görebildiğimiz tüm unsurlar bütünlüğü oluşturmaktadır. Ekonomi, tıp, sosyoloji, coğrafya, felsefe ve daha birçok alanda uygulama olanakları bulan holizm, turizmde de geçerli yaklaşımlardan biri durumuna gelmiştir. Bu çalışmada turizmde bütüncüllüğü amaçlayan holistik turizm üzerinde durulacak, yaklaşımda somut ve soyut kültürel değerlerin önemi ve yeri tartışılacak, Türkiye'nin turizmdeki konumu ve edinimleriyle hedefleri ortaya konacaktır. Yöntem olarak nicel verilerin yanında betimsel yaklaşım ve hermenüetikten yararlanılmıştır.

Keywords
holizm, turizm, holistik turizm, somut kültürel değerler, soyut kültürel değerler

Abstract
The tourism sector, which is one of the most competitive environment in the world that develops, prosper and changes day by day, is called as "no chimney industry" as it used to be today. In order to promote this competitive environment, countries develop and implement new ways, methods and approaches in order to obtain a satisfactory share of the enormous tourism pie. One of these approaches is holistic tourism. Holism is the common name of philosophical approaches that stand out from the idea that the whole is different from the parts that form itself. According to this approach, the analysis of all component parts can not be understood. All the elements that we can hear and see in the truth are integrity. The approach, which finds application areas in economics, medicine, sociology, geography, philosophy and many more, has become one of the current approaches in tourism. This study will focus on holistic tourism aimed at integration in tourism, to discuss the importance and place of concrete and abstract cultural values in the approach, Turkey's position in tourism and its objectives will be revealed. In addition to quantitative data, descriptive study and hermeneutics were used as a method.

Keywords
holism, tourism, holistic tourism, concrete cultural values, abstract cultural values

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri