Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İŞLETME RAPORLARININ OLUŞTURULMASI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
(CREATION OF PRODUCTION INFORMATION SYSTEMS AND BUSINESS REPORTS: TEXTILE SECTOR APPLICATION )

Author : BERKANT DULKADİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 80-90
    


Summary

Üretim topluma ekonomik anlamda yarar sağlayacak ürünlerin tüketicilere ulaştırılması olarak ifade edilebilir. Ürünler İnsan, sermaye, hammadde gibi unsurların girdi olarak çeşitli istasyonlardan işlenerek geçmesiyle elde edilebilir. İşletmelerin üretim kapasitelerini en verimli şekilde kullanmaları için doğru bilgi doğru yer ve zamanda kullanılmalıdır. Günümüzde gelişen Bilişim teknolojisi bilgiyi doğru kullanmada en önemli bir unsur haline gelmiştir. Bilişim teknolojisi içerisinde oluşturduğu sistemler yardımıyla bilgiyi en iyi şekilde işleyerek çalışanlara istedikleri analizler yapacak şekilde sunabilmektedir. Bunlardan birisi olan üretim bilgi sistemleri’ de üretim ile ilgili tüm bilgileri analiz ederek hedeflerin belirlenmesi, üretim araçlarının sağlanması ve programlarının yapılmasına imkân sağlar. Böylece üretim ile ilgili raporlar oluşturularak yönetime karar verme noktasında yardımcı olacaktır. Raporlar işletme ile ilgili tüm bilgiler konusunda farklı açılardan ve bir bütün olarak işletmenin genel gidişatı, departmanların genel performansı hakkında detaylı ve doğru bir görünüm sunar. Bu bilgilerin doğru şekilde raporlanmasıyla geçmişteki bilgilere bakılarak geleceğe yönelik kararlar alınabilecektir. Bu çalışmada işletmenin üretim ile ilgili bilgilerinin analiz edilip bilgi sistemi dahilinde ne tür raporlar oluşturularak karar noktasında yönetime ne tür katkılar sağlayabileceği amaçlanmıştır. Araştırma için Adıyaman’ da yeni faaliyet göstermeye başlamış bir tekstil işletmesi örnek olarak alınmıştır. Bilişim tabanlı üretim bilgi sistemleri yardımıyla ana üretim bölgesi olan Ring iplik makinesi ile ilgili ne tür raporların oluşturulabileceği analizlerle incelenmiş ve üretim ile ilgili çeşitli raporlar oluşturulmuştur. Araştırmadan çıkan sonuçlar yöneticiler ile paylaşılmış olup çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur.Keywords
Bilgi, İşletme, Rapor, Sistem, Üretim

Abstract

Economic benefit to the Community production of the products delivered to consumers can be expressed as. Products such as Human, capital, raw materials are processed to various stations as input can be obtained from the passing of. Enterprises production capacities in the most efficient way to use the time and the right place, the right information must be used. Today's evolving information technology information has become the most important element in exercising. With the help of information technology systems created in information processing in the best way they can provide to employees they analyze. One of them, the production information systems ' production by analyzing all the information about the provision of the means of production and the identification of targets, programs allow. Thus production and creating management reports will help at the point of decision. Reports all information about business-related from different angles and the general trend of the enterprise as a whole, the overall performance of the Department as detailed and provides an accurate view. With this information are correctly reporting the decisions for the future of the past by looking at the information that can be imported. In this study, the analysis of the enterprise's production-related information and information system by creating what types of reports does the decision points within the Administration aimed to what kind of contributions can provide. Research began to show new activity in Adıyaman to a textile plant is taken as an example. With the help of ICT-based production information systems main production zone is what kind of Ring spinning machine can create analysis reports were examined and various reports about the production. Research results are shared with administrators a range of advice.Keywords
Information, Business, Accounting, Systems, Production

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri