Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESELLEŞEN DÜNYADA E-TİCARETİN YERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA E-TİCARET
(THE PLACE OF E-COMMERCE IN THE GLOBALIZED WORLD AND IN THE BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS WHEN PURCHASING CLOTHES )

Author : Ertürk    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 91-104
    


Summary

Ticaretle bilgi-iletişim araçlarındaki gelişmelerin bütünleşmiş hali olan elektronik ticaret; tüketicilerin alışveriş yapma davranışlarını dönüştürmektedir. Tüketiciler ürünleri internet üzerinden satın alabilmekte moda trendlerini ve stil önerilerini cep telefonları ve sosyal medya üzerinden takip edebilmektedir. Ürün satın almada e- ticaretin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Olumlu yönlerine her yerde ve her zaman alışveriş yapabilme, küresel ürün yelpazesine ulaşabilme, ürünleri karşılaştırma ve en uygun fiyata alabilme ve daha düşük maliyetle ürüne ulaşabilme gibi örnekler verilebilir. Olumsuz yönlerine ise, ürüne dokunamama ve deneyememe, ödeme ya da kredi kartı kullanımında güven sorunu, iade ya da değişim konusunda yaşanan sorunlar, dağıtım kanallarından kaynaklanan sorunlar ve internet sitesinden kaynaklanan teknik sorunlar gibi örnekler verilebilir. Bu araştırmanın amacı, küreselleşen dünyada e- ticaretin yerini ele alarak üniversite öğrencilerinin giysi satın alma davranışlarında e – ticaret tercihlerini, olumlu yönlerinden yararlanma durumlarını ve giysi satın alama davranışları ile e- ticaret kullanımında karşılaştıkları olumsuz durumları belirlemektir. Araştırma Türkiye’nin en büyük Üniversiteleri arasında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında literatür incelemesi ile birlikte araştırmanın amacına yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma örnekleminde 302 öğrenci yer almaktadır. Araştırma bulguları ilgili başlıklar altında ve istatistiksel incelemeler doğrultusunda sunulmuştur.Keywords
Küreselleşme, E- ticaret, Giysi satın alma davranışları, Üniversite öğrencileri, Giysi

Abstract

Electronic commerce which is a form of integration of the improvements in trade and information-communication instruments transforms the consumers’ shopping behaviors. Consumers can purchase products on the internet and can follow the fashion trends and style recommendations over mobile phones and social media. E-commerce has both positive and negative aspects on purchasing goods. As positive aspects examples could be given such as being able to do shopping everywhere and all the time, reaching global product range, comparing products and purchasing at a lower price and reaching the products in a less costly way. As for the negative impacts, examples could be given such as not being able to touch or try the product, security problems in making payments or using credit cards, having problems in returning or changing the product, problems caused by the distribution channels and technical problems arising from the internet site. The aim of this research is to determine the e-commerce preferences of university students when purchasing clothes, their benefiting from its positive aspects and behavior when purchasing clothes and the negative situations they come across with when using e-commerce by considering the place of e-commerce in the globalized world. The research is made in Eskisehir Anadolu University which is one of the greatest universities of Turkey. In collecting research data, a literature analysis and a survey comprising questions devoted to the aim of the research have been used. There are 302 students in the research sample. The research findings have been introduced under the relevant titles and in direction with statistical analyses.Keywords
Globalization, E-commerce, Behavior of purchasing clothes, University students, Clothes

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri