Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHSEL BİR PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE'DE LİBERALİZM
(LIBERALISM IN TURKEY FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE )

Author : Burak ERCOŞKUN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 105-122
    


Summary

Siyasi düşünce tarihinin en güçlü akımlarından biri olan liberalizm; bireysel hak veözgürlükler, hukukun üstünlüğü ve sınırlı devlet, serbest piyasa ekonomisi ve bireyciliküzerine kurulmuştur. Dünyanın bugün karşılaştığı tüm ekonomik ve siyasi sorunlara en tutarlışekilde çözüm üretebilen bir düşünce sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel kabulegöre, kökleri Antik Yunan’a kadar uzanan ve Yakın Çağ'da ideoloji hüviyetini kazanıpdünyayı etkileyen bu fikir akımı, tarihsel süreç içerisinde birçok farklılaşmadan geçerekgünümüze kadar gelmiştir. 19.yüzyıl itibariyle, Osmanlının modernleşme çabaları içinde, butopraklarda da izini göstermeye başlamıştır. Bu makalede ilk olarak liberalizm kavramı,ilkeleri ve tarihsel gelişimi incelenmeye çalışılacaktır. Ardından liberalizmin Türk düşüncehayatındaki yerini, öncülerini, düşünsel etkenlerini ve devlet yönetimine yansımalarınıaktarmak amaçlanmaktadır.Keywords
Liberalizm, Osmanlı Devleti, Türkiye, Modernleşme.

Abstract

Liberalism, one of thestrongestapproaches in thepoliticalhistory of thoughts is established on individualrightsandfreedoms, therule of lawandthelimitedstate, free market economyandindividualism. It is a system of thoughtsproviding a solutiontoalleconomicandpoliticalproblemsfacedbytheworldtoday. Tothecommonbelief, thisphenomenon, whicharisedfromancientGreeceandgainitsidentity in the modern age, has experiencedmanydifferentiationsuntiltoday. theflow of ideasthatextendsfromtheroots of antiquitytoancientGreeceandwhich has gainedthegovernment of ideology in thenearcentury, has cometothepresent, experiencingmanydifferences in thehistoricalprocess. Thesigns of liberalism has firstlybeenseen in ourlandwiththemodernizationefforts of Ottomans in the 19th century. Inthisarticle, firstlytheconcept of liberalism, itsprinciplesandhistoricaldevelopmentwill be studied. Thesecondaim is toconveytheplace of liberalism in Turkishthought life, itspioneers, intellectualfactorsandthereflections of thegovernmentalmanagement.Keywords
Liberalism, OttomanEmpire, Turkey, Modernization

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri