Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERİN HELAL KONSEPTLİ OTELLERDEN BEKLENTİLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İRDELENMESİ
(EXAMINING EXPECTATIONS OF HALAL CONCEPT HOTELS CONSUMERS ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : Muhammet Emin Soydaş  Cevdet AVCIKURT, Selçuk Burak HAŞILOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 167-193
    


Summary

Son yıllarda Müslüman tüketicilerin, turizm faaliyetlerine artan ilgileri ve bu doğrultuda dini yaşayışa uygun turistik ürün arayışları helal turizm kavramını ortaya çıkarmıştır. Helal turizm kavramı tüm dünyada ve Türkiye’de artan bir ilgi ile karşı karşıya olduğu da açıktır. Bu çalışma Müslüman turizm tüketicilerinin helal konseptli otel işletmelerinden beklentilerini ortaya koyarak helal konseptte hizmet veren otel işletmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda helal konseptli otel işletmelerinin müşterilerine anket uygulanarak beklentileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda katılımcıların helal konseptli otellerden öncelikli beklentileri olarak odalarda kıble yönünün belirtilmesi, helal sertifikalı yiyecek içecek servisi olması, otelde mescit olması, tuvalet ve yatak yönlerinin kıbleye bakmaması ortaya konmuştur. Araştırmadan elde edilen bir başka sonuç ise katılımcıların otellerden beklentilerinin kendileri ile ilgili konular olduğu, çalışanların ya da diğer misafirlerin dini tercihleri ile ilgilenmedikleri şeklinde ortaya çıkmıştırKeywords
Helal Turizm, Helal Konseptli Otel, Tüketici, Turizm

Abstract

Increasing interest of Muslim consumers in tourism activities in search of halal products resulted with halal tourism. It is obvious that halal tourism has increasing interest both in Turkey and in the World. This study aims to contribute in halal concept hotels byidentifying hotel expectations of Muslim tourists. Survey is used to find out expectations of hotel guests. As a result of analysis cıble direction in the rooms, halal certificated food and beverage services, mescid in the hotel and bed and toilets not facing mecca items were found as primary expectations. And it is also found that expectations are related with quests selves, not any other else.Keywords
Halal Tourism, Halal Concept Hotel, Consumer, Tourism

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri