Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUHAMMED İKBÂL’İN TASAVVUF ANLAYIŞINDA ZAMAN KAVRAMI
(THE CONCEPT OF TIME IN THE THINKING OF MYSTICISM OF MUHAMMAD IQBAL )

Author : Büşra Bilgin    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 194-211
    


Summary

Zaman mefhumu, evreni, evrendeki oluşu açıklayabilmemizde en temel rolü üstlenen kavramlardan biridir. Söz konusu kavram, farklı disiplinlerde farklı karşılıklara sahiptir. Muhammed İkbâl, evrendeki her şeyin birbirine organik bir bağla bağlı olduğunu düşündüğünden zaman kavramını topyekûn bir mânâda düşünmüştür. Ona göre hayatın her alanı birbiriyle ilişkilidir ve bu alanlar insanla bağlantılı olduğundan daha fazla Tanrı’yla bağlantılıdır. Bu düşünce onu, zamânı ilâhî açıdan yorumlamaya yöneltmiştir. İkbâl, Tanrı’yı anlamanın en önemli delillerinden biri olarak zaman kavramını öne sürer. Nitekim varlığın varlığa gelmesi, hayat bulması, yok olması gibi evreler hep bir zaman içinde meydana gelir. Dolayısıyla zamânı anlamak yaratıcının edimlerini anlamayı mümkün kılar. İkbâl, hakîki zamânı anlamak için doğa bilimlerinden çok tasavvuf düşüncesini bilmek gerektiğini düşünür. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin görüşlerini benimseyen İkbâl, gerçek zamâna ulaşmayı aşk ile mümkün görür. Bu sayede, insan için zamânın önemi kalmaz; insan, artık zamânın hükmettiği değil zamâna hükmeden rolünü üstlenir.Keywords
Zaman, Muhammed İkbâl, Tasavvuf Düşüncesi, İbnü’l-vakt, Ebu’l-vakt

Abstract

Muhammad Iqbal considers the concept of time as unity. It means that everything in the world is connected to each other with an organic tie. According to him, all areas of life are interrelated, and these areas are connected to God more than human. This thought leads him to interpret the time in terms of the divine point of view. For this reason, Iqbal considers the concept of time as one of the most important proofs of understanding God. Moreover, Iqbal thinks that in order to understand the real time, we should know the mystics thought rather than natural sciences. At this juncture, Iqbal follows Mevlânâ Jalaleddin-i Rûmî’s opinion, only one possible way to reach the real time is love. Thus, the time loses its importance for human being because human start to play dominate role on time, not the time on humanKeywords
Time, Muhammad Iqbal, Thinking of Mysticism, İbnü’l-vakt, Ebu’l-vakt

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri