Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE LİBERALİZM VE LİBERAL PARTİLER
(LIBERALISM AND LIBERAL PARTIES FROM OTTOMAN EMPIRE TO THE PRESENT-DAY )

Author : Cuma YILDIRIM  Harun BİÇAKCI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 212-226
    


Summary

Öz İnsanoğlu,değişen yaşam koşulları ve akan zamana karşı tarihin farklı dönemlerinde, nasıl daha iyi ve daha mutlu yaşama kavuşacağı üzerine fikirler sunmuş, teoriler geliştirmiştir. Daha müreffeh, daha özgür bir toplum vaadi ile hayatını, hürriyetini ve mülkiyetini korumak ve artırmak adına ortaya atılan liberalizm de bu ideolojilerden biridir. Devletler ve yönetenler de farklı seviyelerde olmak üzere bu fikirlerin tesirini hissederler ve günün ihtiyaçlarına göre bu fikirleri kısmi olarak ya da önemli bir oranda benimserler. Bu noktada devleti yönetmeye ve toplumu yönlendirmeye talip olan partilerin de bu ideolojilerin taşıyıcı kolonları olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nden günümüze liberalizm düşüncesini ve liberal partileri analiz etmektir. Sonuç olarak bakıldığında Liberalizmin, Türkiye’de kadim bir siyasal düşünüş haline gelemediği; ama bu yönde bazı fikir adamlarının ön plana çıktığı ve parti olarak da kurumlaşma örneklerinin olduğu söylenebilir.Keywords
Osmanlı Devleti, Türkiye, Liberalizm, Siyasi Partiler

Abstract

People, in different periods of history, have developed theories about how to live a better and happier life against the changes in living conditions. Liberalism is also one of these ideologies that was developed to protect the lives, liberty and ownership of a more prosperous and free society. States and rulers also feel the influence of these ideas at different levels, and they adopt these ideas in a partial or significant way, depending on the needs of the day. At this point it can be stated that the parties who are willing to govern the state and direct the society are the supporting agents of these ideas. In this context, this study aims to analyze the idea of liberalism and liberal parties from the Ottoman Empire to this day. It can be said that liberalism did not become an archaic political thought in Turkey. However, there are some intellectuals, and there are examples of institutionalization as a party.Keywords
Ottoman Empire, Turkey, Liberalism, Political Parties

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri