Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYA-SİSTEMLERİ KURAMI İLE DÜNYAYI YORUMLAMAK: SOSYAL BİLİMDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK KURAMIN ÖNEMİ, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
(INTERPRETING THE WORLD WITH WORLD-SYSTEMS THEORY: ITS SIGNIFICANCE, STRENGTHS, AND WEAKNESSES AS AN ALTERNATIVE APPROACH IN SOCIAL SCIENCE )

Author : Umur Kosal    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 41-50
    


Summary

Toplumsal sorunların çözümlenmesinde sosyal bilim yöntemleri ile elde edilen bulguların öneminin fark edilişi sosyal kuramın gelişimini sağlamıştır. Bu daimi gelişimin vazgeçilmez unsurlarından biri, dünyayı sosyal, ekonomik ve kültürel özellikler ile tanımlanan bütün bir yapısal sistem olarak analiz etmek olmuştur. Immanuel Wallerstein'ın öncülüğünü yaptığı dünya sistemleri kuramı, bu tür bir analizi, yaygın olarak bilinen klasik kuramlardan farklı bir bakış açısıyla gerçekleştirmeyi amaçlayarak, sosyal bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kuram, kırk yılı aşkın bir süredir, toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya yönelik birçok çalışmaya hem kuramsal hem de yöntem bilimsel temeller sağlamıştır. Bu makale Dünya-Sistemleri Kuramının sosyal çalışmalara farklı bir yaklaşım olarak önemini, onun kuramsal ve yöntem bilimsel açıdan gücünü ve zayıf yönlerini dikkate alarak açıklamaktadır. Tarihsel olaylardan kapitalist sistemlere ve küresel tanımlar ile küreselleşmeye kadar geniş bir yelpazeye yayılan tartışmaları kapsayan icerigiyle mevcut makale, kırk yıllık verimli bilimsel tartışmaları katalize ederek dünya üzerindeki toplumsal problemleri farklı bir yaklaşımla anlama çabasındaki yeni araştırma fikirlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Keywords
Dünya Sistemleri, Kapitalist Ekonomi, Küreselleşme, Bağımlılık Kuramı, Tarihsel Sosyal Bilimler

Abstract

The recognition of the significance of the findings which is obtained by social scientific methods in analysing social problems has led to develop social theory. One of the most indispensable parts of this continuing development has been to analyse the world as a complete structural system defined by social, economic, and cultural features. World-systems theory, which was pioneered by Immanuel Wallerstein, has attained a significant place in the world of social science by aiming to achieve such an analysis from a unique perspective that differs from widely known classical theories. For over forty years, it has provided both theoretical and methodological grounds to a great deal of studies aiming to understand and explain the social world. This article explains the significance of World-Systems Theory as an alternative approach to social studies, with a consideration of its theoretical and methodological strengths and weaknesses. With a content that covers a wide range of discussions from historical occurrences to capitalist systems, and to globalisation with global identifications, the current article aims to catalyse forty-year-old fruitful scientific discussions, and thus nourish the development of new research ideas which aim at understanding social problems over the world with a distinctive approach.Keywords
World-Systems, Capitalist Economy, Globalisation, Dependency Theory, Historical Social Sciences

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri