Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ YÖNETİM STRATEJİSİ
(ATATÜRK FOREST FARM MANAGEMENT STRATEGY )

Author : Ayhan KOÇ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 263-274
    


Summary

Bir kurumun kuruluş amaçlarının yerine getirilmesinde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, kuruma özgü çıkarılmış mevzuatın, örgütsel yapının ve gelişen koşullara uyum gösterebilme yeteneğinin önemli rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve seçkin kurumlarından biri olan Atatürk Orman Çiftliği’nin mevzuatı çerçevesinde şekillenen yönetim stratejisi tartışılmaktadır. Bu kapsamda, uygulanan yönetim stratejisi ve ortaya çıkan belirgin sorunlar araştırılarak tespit edilen sorunlara yönelik geliştirilen çözüm önerileri sunulmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği mevzuatı 1950 yılında yürürlüğe girmiş ve üzerinden yaklaşık 69 yıl geçmiştir. Mevzuatının mevcut şartlar göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda yeniden yapılandırılması, kurumun güçlenerek ayakta kalmasına ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Gazi Orman Çiftliği, Atatürk Orman Çiftliği, Yönetim, Mevzuat, Strateji, Vasiyet

Abstract

Institution-specific legislation, organizational structure and its ability to adapt to evolving conditions have an important role the ability of an institution to fulfill its establishment goals and maintain its sustainability. The management strategy shaped by the framework of legislation of Atatürk Forest Farm, which is one of the first and distinguished institutions of the Republic of Turkey, is discussed in this study. In this context, the applied management strategy and the emerging problems are investigated and proposed solutions for the determined problems are presented. Atatürk Forest Farm legislation entered into force in 1950 and passed about 69 years ago. It is considered that the amendment of the legislation in accordance with the existing conditions and the restructuring of Atatürk Forest Farm in the direction of Atatürk's bequest will make a significant contribution to the institution's survival and sustainability.Keywords
Gazi Forest Farm, Atatürk Forest Farm, Management, Strategy,Legislation, Will

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri