Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOŞANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ PSİKOLOJİSİ VE TOPLUMA KAZANDIRMANIN ÖNEMİ
(PSYCHOLOGY OF CHILDREN OF DIVORCED FAMILIES AND THE IMPORTANCE OF THEIR SOCIAL INCLUSION )

Author : Kıymet Canan KARA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 227-236
    


Summary

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi nikâhlı eşlerin birbirinden ayrılmasıdır. Boşanma Medeni Hukuk içerisindeki Aile Hukuku başlığında yer almaktadır. Uyumsuz evlilikler; eşlerin kişilik farklılıkları, kıskançlık, aldatma-aldatılma, aşırı kıskançlık gibi birçok sorunların çözülemeyecek hale geldiğinde kaçınılmaz hale gelmektedir. Toplumumuzda son zamanlarda artarak devam boşanma, aile üyelerinden en çok çoçukları etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, evliliklerin boşanmaya götüren sorunlar, yaşanan boşanma sorunlarında etkilenen çocukların maruz kaldığı etkiler ve boşanmış aile çocukların topluma kazandırma sorunları incelenerek çözüm önerileri sunulmuştur.Keywords
Boşanma, Evlilik Eşlerin Uyumu, Boşanma ve Hukuki Boyutu, Boşanmış Aile Çoçukları.

Abstract

Divorce is the legal termination of the marriage and separation of the legally married spouses. Divorce is addressed in the title of Family Law in Civil Law. Divorce is inevitable when many problems such as incompatible marriages, spouses' personality differences, jealousy, deceit-deception, and excessive jealousy become unresolved. Increasing in Turkish society in recent years, divorce affect mostly the children among family members. The purpose of this study is to investigate the problems that lead marriages to divorce, the impact on children due to problems experienced during divorce, and the social inclusion problems of children of divorced families, and to propose solutions in this regardKeywords
Divorce, Adjustment of Marriage Wives, Divorce and Legal Dimension, Divorced Family Children

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri