Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNSAN SERMAYESİ MODELİ İLE ÜCRET TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ
(THE WAGE ESTIMATION WITH HUMAN CAPITAL MODEL FOR TEXTILE SECTOR: THE CASE OF BURSA )

Author : Mehmet ÇINAR  & Ramazan ÖZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 97-112
    


Summary

Çalışanların sektörel ücretlerinin tespitinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Bursa’da çalışan 2000 kişiye anket uygulanmıştır. Bursa sanayisi içerisinde tekstil sektörünün payı yaklaşık %15’e karşılık gelmektedir. Dolayısıyla uygulanan anketin %15’i 300 çalışan tekstil sektörü çalışanıdır. İlk olarak, cinsiyet ayrımı yapılmadan daha sonra ise kadın ve erkekler için ayrı ayrı insan sermayesi modeli çerçevesinde ücret modelleri tahmin edilmiştir. Genel modellerde, kullanılan bağımsız değişkenlerin tamamı ücret üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Buna karşın kadın ve erkekler için tahmin edilen modeller karşılaştırıldığında şu sonuçlara ulaşılmıştır. Hem kadın hem de erkekler için tahmin edilen ücret modelinde; eğitim yılı, yabancı dil bilgisi ve ehliyetinin olması değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Farklı olarak erkeklerin ücret modelinde deneyim, ofis programları kullanım bilgisi ve medeni durum değişkenleri de çalışan ücreti üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Model tahmin sonuçları incelendiğinde, tekstil sektöründe erkek çalışanların, kadın çalışanlara göre ücretlerinin ortalama %10 daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca, ehliyeti olan kadın çalışanların, ehliyeti olmayan kadın çalışanlara göre yaklaşık %16 daha fazla ücret aldıkları, bu kadın çalışanın yabancı dil bilgisinin olması durumunda ücretinde ilave %16’lık bir artış daha olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla tekstil sektöründe yabancı dil bilgisine sahip ve ehliyeti olan kadınlar işgücüne katılımı için daha fazla ücret talep ettikleri söylenebilir. Erkek çalışanlar için de, benzer durumların olmasına rağmen, erkek çalışanlarda yabancı dil bilgisi ücret üzerinde biraz daha önem arz etmektedir.Keywords
Ücret, İnsan sermayesi modeli, Tekstil sektörü, Bursa

Abstract

In order to determine the factors that are effective in determining the sectoral wages of the employees, survey was applied 2000-person in Bursa. The share of the textile industry in Bursa corresponds to approximately 15%. Therefore, 15% of the applied survey is 300 employees working in the textile sector. Firstly, without discrimination of sex, later on wage models were estimated in the framework of human capital model for men and women. In the general models, it is seen that all of the independent variables used have significant effect on wage. However, when the predicted models for men and women are compared, the following conclusions are reached. In the estimated wage model for both men and women; year of education, knowledge of foreign languages and having a driver's license were statistically significant. Differently, men's experience in the wage model, office programs usage information and marital status variables have a positive effect on the working wage. When the model estimation results are examined, it is found that in the textile sector, male workers’ wages are on averagely 10% higher than female worker. Besides it was determined that female employees who have a driver’s license are charged about 16% more than female employees who do not have a driver's license, and that this female employee has an additional 16% increase in their pays if they have foreign language knowledge. Therefore, it can be said that women who have foreign language knowledge in the textile sector and who have a driver license are demanding more wages to participate in the labor force. For the male workers, although similar cases is valid foreign language skills are a little more important in men working on the wage.Keywords
Wage, Human capital model, Textile sector, Bursa.

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri