Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİNEMADA ARAPLARIN TEMSİLİNE BİR ÖRNEK: “KESKİN NİŞANCI” FİLMİ
(AN EXAMPLE OF THE REPRESENTATION OF ARABS IN CINEMA: “AMERICAN SNIPER” )

Author : Ayhan KÜNGERÜ  & Güliz ULUÇ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 1-13
    


Summary

Hollywood kendi egemen ideolojik sinemasal anlatısını kurarken, dünyanın diğer halklarına karşı önyargılı davranmakta ve belirli basmakalıp yapılardan hareket etmektedir. Bu basmakalıp temsillere yoğun bir şekilde maruz kalanlarda Ortadoğulular ve Araplardır. Hollywood Sineması’nda Araplar yoğun olarak barbar, terörist, radikal ve Müslüman olarak temsil edilmektedirler. Bu temsiller bir taraftan Arapları öteki olarak kurarken, diğer taraftan da Amerikan politikalarının içselleştirilmesine hizmet etmektedir. Bu çalışmada Hollywood sinemasında Arap kimliğinin temsiline dair değişik sinema filmlerinden örnekler verildikten sonra Arapların ötekileştirilmesi pratikleri son dönem Arap temsiline örnek teşkil edeceği düşünülen 2014 yılı yapımı “Keskin Nişancı” (American Sniper) adlı film özelinde, ideolojik film eleştirisi yöntemi ile incelenmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda filmdeki ana karakter Chris Kyle üzerinden ABD’nin Irak işgalindeki politikalarının meşrulaştırılıp, yüceltildiği ve onun karşısında Arapların filmde kullanılan negatif basmakalıp önyargılar ile “vahşiler” olarak ötekileştirildiği ve terörist olarak genelleştirildiği gözlemlenmektedir.Keywords
Hollywood Sineması, Arap Temsilleri, Vahşiler, Öteki, Kurtarıcı Kompleksi

Abstract

While setting its own dominant ideolojical cinematic narrative, Hollywood is biased to worlds’ other nations and is acting within particular stereotyped structures. Yet, those exposed to these stereotyped representations are the Middle Esterners and Arabs. Arabs are intensely represented as “barbaric, terrorist, radical and Muslim in Hollywood Cinema. These representations, on the one hand, forms Arabs as other and on the other hand serves internalization of American policies. In this study, following the exemplifying of various movies about the representation of Arabian identity, othering practices of Arabs, specifically in the movie American Sniper, 2014 which is considered to be set an example in the current representation of Arabs are tried to be analyzed. In this context, through the main character Chris Kyle in the movie, it is observed that policies of the U.S. in the invasion of Iraq have been legitimized and exalted and on the contrary, with the negative preconceptions used in the movie, Arabs are othered as “savages” and generalized as terrorists.Keywords
Hollywood Cinema, Arabs Representation, Savages, Other, Savior Complex

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri