Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL GİYSİLERİNİN GELİR DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ
(HIGH SCHOOL STUDENTS’ OF UNİFORMS INVESTİGATION ACCORDİNG TO THE INCOME STATUS )

Author : Seher AKDENİZ ŞAHİN  & Gülçin ÜSTÜN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 14-28
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; Ankara’daki lise öğrencilerinin okul giysilerine yönelik memnuniyet durumları ve sorunları ile ilgili görüşlerinin gelir durumuna göre belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, Ankara’nın lise kısımlarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise Ankara ilinde eğitim veren 6 farklı lisenin öğrencilerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 420 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, halen kullanılan lise okul giysi modellerinin ergonomik açıdan vücut ölçülerine uygun olmadığı, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak gelir durumuna göre lise öğrencilerinin okul giysileri konusunda görüşlerinin alınması, değerlendirilmesi ve isteklerini dikkate alarak yeni tasarımlar oluşturulmasına dikkat edilmesi, öğrencilerin memnuniyeti açısından önerilebilir.Keywords
lise öğrencileri, gelir durumu, ergen, okul giysileri, okul giysi tercihleri.

Abstract

The purpose of this study, of high school students in Ankara is determined intend to school uniforms satisfaction state and problems related views. The population of the study consisted of parts of the secondary education schools in Ankara. The sample group of the study with a simple random sampling of students from 6 different high school education in Ankara, which is designated as selected 420 people. According to the survey, currently used school uniforms that do not comply with ergonomically body size models, it was determined that students respond to the expectations and needs. According to the survey, the income situation of opinion on the form taken by high school students, assessing and considering the request to pay attention to the creation of new designs, suggested in terms of student satisfaction.Keywords
high school students, ıncome status, adolescents, school uniforms, uniforms of option.

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri