Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK BÜYÜMEDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNEMİ VE SOSYAL TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
(THE IMPORTANCE OF WORKPLACE ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES AND THE RESPONSIBILITIES OF SOCIAL PARTNERS AT ECONOMIC GROWTH )

Author : Levent SONGUR  & Gökçen SONGUR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 43-55
    


Summary

Ekonomik büyüme ülkenin üretim hacmindeki bir artıştır. Üretimdeki artış ise sanayi sektöründeki gelişmelerle yakından ilgilidir. Ayrıca sanayileşme, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirleyici bir göstergesidir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde sanayi sektöründen hizmet sektörüne doğru bir geçişin yaşandığı, gelişmekte olan ülkelerde ise sanayi sektöründe büyümelerin olduğunu görmekteyiz. Sanayileşme, ülkelerin gelişimi için bir takım faydalar sağlarken aynı zamanda bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde istihdam için kırsal alandan kente doğru hızlı bir göçün yaşandığı, nitelikli eleman bulunmaması nedeniyle de işçilerin çalışmakta olduğu işlere uyum zorluğu çektiği, ayrıca yeterli bir iş denetiminin olmadığı görülmektedir. Tüm bunların sonucunda iş kazalarını ve meslek hastalıklarının sayısında hızlı bir artışın yaşandığı bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise hizmet sektöründeki çalışanların sahip olduğu olumsuz çalışma ortamları yine çalışanları bir takım risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Ülkemizde her yıl engellenebilmesi mümkün ve hatta engellenmesi hukuken zorunlu olan işlerde, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle maalesef birçok sayıda insan hayatlarını kaybetmekte veya engelli kalmaktadır. Üretimin vazgeçilmez unsurlarından biri olan insanın, üreten insanın iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilmesi, işletmeler için doğrudan verimliliğin düşmesine ve maliyetlerin artmasına yol açmakta, aynı zamanda ülke ekonomisi içinde büyük kayıplara sebep olmaktadır. Bu nedenle, yapılan bu çalışma iş kazası ve meslek hastalıklarının önemini ve sosyal tarafların sorumluluklarının neler olduğunu ortaya koyma açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin önerilere yer verilmiştir.Keywords
Ekonomik Büyüme, Üretim, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İnsan.

Abstract

The economic growth is an increase in the production capacity of a country. The increase in production is closely related to developments in industry In addition, industrialization is a determining indicator of the level of development of countries. At the present time, we see a trasition of developed countries from the industrial to the service sector, while developing countries have grown up in the industrial sector. Industrialization provides countries a number of benefits for the development, while at the same time it brings a number of threats. Developing countries face a rapid migration from rural to urban for employment. Due to the lack of qualified staff, there is a difficulty of the adaptation of jobs where workers are working at, and is no adequate job control. As a result, it is known that there has been a rapid increase in the number of occupational accidents and occupational diseases. In developed countries, the negative working environments that the employees are facing with in the service sector face the empoyees with some risks again. In our country, it is possible to be able to prevent and even being prevented at the legally obligatory works every year. Unfortunately, many people lose their lives or are disabled because of occupational accidents and occupational diseases. For the person who is one of the indispensable principles of manufacturing, the loss of worker's accidents and occupational diseases causes the direct productivity decrease, costs increase and also causes great loss in the economy of the country. For this reason, this study is important in terms of revealing the importance of occupational accidents and occupational diseases and the responsibilities of social partners. In light of the information obtained, this research gives suggestions on prevention of occupational accidents and occupational diseases.Keywords
Economic Growth,Production, Occupational Accidents, Occupational Diseases, Human.

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri