Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEPS EYLEMİ KAPSAMINDA DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
(MEASURES TAKEN ON TAXATİON OF DIGITAL ECONOMY WİTHİN BEPS ACTİON IN TURKEY AND THE WORLD )

Author : Mehmet YÜCE  & Nilay Akbulut  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 105-123
    


Summary

Analitik araçlar, mobil cihazlar, bulut bilişim gibi dijital araçların gelişimi sonucu dijital dönüşüm kaçınılmaz olmuştur. Dijital dönüşüm ise yeni ihtiyaçları ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dijital dönüşümle birlikte iktisadi faaliyetler hız kazanmış ve dijital ekonomi oluşmuştur. Dijital ekonomi ise yeni fikirlerin yanı sıra, dijital ekonominin nasıl vergilendirilmesi gerektiği tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Özellikle çok uluslu şirketlerin uluslararası alanda nasıl vergilendirilmesi gerektiği ve verginin bölüşümü üzerinde belirsizlikler mevcuttur, daha teknik bir ifadeyle vergi yetkisi konusunda karmaşa yaşanmaktadır. Bu belirsizlikleri aşmak amacıyla OECD, Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Eylem Planında dijital ekonomi vergilendirilmesine yönelik bir çalışma yapmıştır. Bu eylem planı dijital ekonomi vergilendirilmesi üzerindeki sorunların giderilmesinde umut vaat edici adımlar atmıştır. OECD’nin yaptığı bu çalışma ülkelerin, dijital ekonominin neden olduğu kayıplara karşı nasıl önlem alınması gerektiği konusunda uyarıcı bir nitelik taşır. Ülkeler, OECD’nin yol gösterici çalışmaları ışığında kendi vergi sistemlerini kayıplara karşı koruyacak şekilde düzenlemeye gitmeleri gerekmektedir.Keywords
Dijital Ekonomi, BEPS, Vergi

Abstract

The development of digital tools such as analytical tools, mobile devices, cloud computing has been causing digital transformation. Digital transformation has caused new needs and new business areas to emerge. With the digital transformation, economic activity accelerated and led to the creation of the digital economy. The digital economy, in addition to new ideas, has brought together the debate about how the digital economy should be taxed. In particular, there is uncertainty about how multinational corporations should be taxed in the international arena and the distribution of the tax. In order to overcome these uncertainties, OECD has referred to the taxation of the digital economy in the Base Erosion and Profit Sifting Action Plan. This action plan has taken promisng steps in addressing the problems of digital economy taxation. This work by the OECD has a stimulating effect on how countries should take precautions aganist the loss caused by the digital economy. In the light of the OECD’s guiding work, countries go to organize their tax system to protect aganist loss.Keywords
Digital Economy, BEPS, Tax

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri