Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE TÜKETİCİ HAKLARI FARKINDALIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA ÖRNEĞİ
(A RESEARCH ON THE LEVEL OF THE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF CONSUMERS RIGHTS IN SHOPPING MALLS IN KONYA )

Author : Gülden Gök  & Ufuk ÖZEN & Erdal YÖRÜK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 140-166
    


Summary

Günümüzde, tüketici hakları ulusal ve uluslararası düzeyde büyük önem kazanmıştır. Araştırmanın temel amacı, alışveriş merkezlerinden mal ve hizmet satın alan Konya halkının 7.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” un tüketicilere sağlanan tüketici haklarından haberdar olup olmadıklarının belirlenmesidir. Bu çalışmada, tüketicilerin bilgi ve farkındalık düzeyi seviyesine karar vermek için Konya’daki alışveriş merkezlerinde 1498 tüketiciyle bir anket gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ankete katılanların tüketici hakları konusunda bir kanun varlığını bildikleri ancak bu kanunda sağlanan temel haklardan istenen seviyede bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Diğer boyutlar araştırmada tartışılmaktadır. Gelir düzeyi, yaşam yeri ve medeni durum tüketicilerin bilgi ve farkındalık düzeyini etkilemektedir.Keywords
Tüketici Hakları, Tüketici Bilinç Düzeyi, Ayıplı Mal

Abstract

Nowadays, consumer rights are gaining great significance at national and international levels. The objectives of this study is to determine knowledge and awareness level of consumers in shopping malls in Konya about Consumer Protection Act, numbered 6502, has been enacted and became effective on 7.11.2013 in Turkey. In this study, to decide consumer knowledge and awareness, a questionnaire was fulfilled with 1498 consumers in shopping malls in Konya. At the end of the study, it is concluded that; Consumers are aware about Consumer Protection Act but they don’t know how they use their rightsKeywords
Consumer Awareness, Consumer Rights, Goods and Services, Defective goods

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri