Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DERİ-BENZERİ SELÜLOZİK MALZEMEDEN TASARLANAN GELENEKSEL İŞLEMELİ GERDANLIĞIN ESTETİK AÇIDAN YORUMLANMASI
(AESTHETIC INTERPRETATION OF TRADITIONALLY PROCESSED NECKLACE DESIGNED FROM LEATHER-LIKE CELLULOSIC MATERIAL )

Author : Meruyert Kaygusuz  & Fatoş Neslihan ARĞUN & Yıldırım Onur ERDİREN & Nuray Olcay IŞIK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 75-82
    


Summary

Oldukça zengin ve renkli bir geleneksel kültüre sahip olan Türkler hızla değişen ve gelişen teknoloji ile zamana karşı el sanatları kültürünü yaşatmaya devam etmektedirler. Yaşayan veya yaşatmaya çalışılan geleneksel el sanatları ürünlerinden biri de takılardır. İnsanların içinde var olan güzel olanı görme ve ona sahip olma duygularına hitap eden takılar oldukça çeşitli olup kullanılan malzeme ve teknikler konusunda farklılık göstermektedir. Kombucha mantarı, çay solüsyonunda üretim süresine bağlı olarak kalınlaşmakta ve üretildiği kabın şeklini almakta; kurutulduğunda ise deriye benzeyen selüloz yapıda bir malzemeye dönüşmektedir. Söz konusu malzeme, görünümü ve esnekliği, kullanımı ve sürdürebilirliği açısından takı vb aksesuar ürünleri yapımı için uygundur. Çalışmamızda, kombucha mantarı ile üretilen deri-benzeri selülozik malzemeden el sanatları tekniklerinden oya işlemesi kullanılarak gerdanlık yapılmış ve farklı meslek, yaş ve cinsiyet grubunda kişiler tarafından estetik açıdan yorumlanarak değerlendirilmiştir. Kullanılan malzemenin doğal, çevre dostu ve marjinal olması geleneksel kültür ve sanatımızın gelecek nesillere aktarılması konusunda farklı bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.Keywords
Kombucha, Deri-benzeri, Selülozik malzeme, El sanatları, Aksesuar

Abstract

Turkish people, having rich and colorful traditional culture, sustain to conserve the handicraft culture against time with rapidly advancing and changing technology. One of the traditional handicraft-works that are living or attempting to survive is the jewelry. The jewelries that appeal the instincts of seeing and possessing the beauty existing in human beings are quite various and differ in materials and techniques. Kombucha fungus thickens in the tea solution depending on the time of fermentation and takes the shape of the container where it is conducted in; when it is dried, obtained structure turns into a leather-like, cellulosic material. In terms of the appearance and flexibility, utilization and sustainability, the mentioned material is suitable for making accessories manufacturing such as jewelry, etc. In our study, necklace made of leather-like, cellulosic material acquired from Kombucha fungus is created through the lace art in handicraft techniques and assessed upon the aesthetic interpretations of people belonging to various occupation, age and gender groups. It is thought that, since the material used here was natural, environmentally friendly and marginal, this study will constitute a different source in the handling down of our traditional culture and art to the next generations.Keywords
Kombucha, Leather-like, Cellulosic Material, Handicrafts, Accessory

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri