Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TANZİMAT DÖNEMİ AYDINLARINDAN FATMA ALİYE
(ONE OF THE INTELLECTUALS OF TANZIMAT REFORM ERA: FATMA ALİYE )

Author : GİZEM PARSOVA  & İbrahim BİRİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 124-139
    


Summary

Bu makalede Fatma Aliye, Tanzimat Dönemi aydın kadınlarından biri olarak incelenmiştir. Osmanlı Devleti’nde modernleşme etkilerinin derinden hissedildiği Tanzimat Dönemi’nin ikinci kuşak aydınlarından biri olan Fatma Aliye, Batılılaşma tartışmalarının ve Doğu-Batı kültürel ikileminin sancılı ortamında yetişmiştir. Aydın kimliğini, Osmanlı-İslam değerleri çerçevesinde kuran Fatma Aliye; bilimsel olarak Batı’dan referans almada sakınca görmese de yaşam tarzı ve değerler açısından İslam’ı temel almıştır. Osmanlı toplumunun ilerlemesi ve daha güçlü bir toplum olması hedefinin eğitimli kadınlar ve onların yetiştirdiği sağlıklı yeni nesillerle gerçekleşebileceği fikrini savunan Fatma Aliye, yaşamı boyunca kadınların toplumsal konumlarını iyileştirmek amacı taşımıştır. İslam’ın kadına verdiği değeri ve kadın ilerlemesi önünde engel teşkil etmediğini ispat etmeye çalışmış; bu nedenle kendinden sonraki kuşakların kadın haklarını savunmasında ilham kaynağı olmuştur. Ancak Fatma Aliye’nin aydın kimliğini feminist olarak değerlendirmek yanlış olacaktır; onun mücadelesinin kaynağı, ortak tarih ve kültür anlayışının şekillendirdiği Osmanlı kimliğine dayanak oluşturan İslam milliyetçiliği düşüncesidir.Keywords
Aydın, Tanzimat Dönemi, Fatma Aliye

Abstract

In this article, Fatma Aliye has been discussed as a female intellectual in Tanzimat Reform Era. As a second generation intellectual of Tanzimat Reform Era, in which the effects of modernisation were deeply felt, Fatma Aliye was raised in the painful atmosphere of the occidentalization and East-West contradicts. Fatma Aliye, who grounded her intellectualism within the frame of Ottoman-Islam values and norms, didn’t hesitate to take reference from Western science, but she based on Islam for lifestyle and values. Fatma Aliye, who defended the opinion that the progress of Ottoman society and its target of being a stronger society could take place with educated women and the children they raised, was determined to improve the social status of women all her life time. She tried to prove the value given to women by Islam and that Islam is not an obstacle for women empowerment, for this reason she became an inspiration for the next generations’ defence of women rights. However; it would be a mistake to evaluate her intellectual identity as a feminist, the basis of her effort was Islam nationalism, which was shaped by shared history and culture consideration and formed a basis for Ottoman Identity.Keywords
Intellectual, Tanzimat Reform Era, Fatma Aliye

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri