Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TRAVMA SONRASI GELİŞİMLERİ ÜZERİNE BİR YORDAMA
(A FORECAST ON THE POST-TRAUMATIC DEVELOPMENT OF HEALTHCARE WORKERS )

Author : Yener Özen    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 73
Page : 1-25
    


Summary

Travmatik olaylar, insanların korkuları, çaresizlikleri, güçsüzlükleri, kırılganlıklarıyla yüzleştikleri olaylardır. Travmatik olaylar kişiye uç noktada korku ve çaresizlik yaşatır. Travmatik olay sırasında kişi karşı konulamaz bir güç tarafından çaresiz bırakılır. Bazı meslek grupları işleri gereği travmatik yaşantılarla sürekli yüz yüze gelmektedirler. Sağlık çalışanları, polisler, itfaiye çalışanları, sivil savunma ekipleri ve diğer meslek grupları meslekleri gereği travmatik olaylarla karşılaşan meslek gruplarıdır. Bu çalışmada, acil sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları ruhsal sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş ettiklerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla ruhsal belirtileri saptamak için “Umutsuzluk Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği, Problem Çözme Envanteri, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Travma Sonrası Büyüme Ölçeği, Travma Sonrası Disosiyatif Yaşantı Ölçeği-R, Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri” kullanılmıştır. Erzincan ili, Mengücek Gazı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Neon Hastanesi, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan bir araştırma yürütülmüştür. Örneklem, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanları arasında, ambulanslarda görevli ekiplerden seçilmiştir. İstasyonlara gönderilen ölçeklerden toplam 400 acil sağlık çalışanına uygulanmıştır.Keywords
Travma, Travmatik Stres, Travma sonrası büyüme, Sağlık çalışanları

Abstract

Traumatic events refer cases in which people come across with fear, helplessness, weakness, vulnerability. Along with traumatic events, a person experiences fear and helplessness in the extreme. During a traumatic event, the person may be irresistibly helpless. Some occupational groups are constantly confronted with traumatic events as a result of their work. Health workers, police officers, firefighters, civil defense forces and other some occupational groups encounter traumatic events because of their works. The purpose of this study is to determine the psychological problems experienced by emergency health workers and how they cope with these problems. For this purpose, "Hopelessness Scale, Locus of Control Scale, Problem Solving Inventory, Perceived Social Support Scale, Post-Traumatic Growth Scale, Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire, Post-Traumatic Stress Diagnostic Scale, Beck Depression Inventory" were used to determine psychological statements. The research was conducted in Erzincan city, which covers the employees of Mengücek Gazi Education-Research Hospital and Emergency Health Services Directorate of Private Neon Hospital. The sample was selected among the teams serving in the ambulances from the Emergency Health Services Branch Directorate. The scales sent to the stations were applied to a total of 400 emergency health workers.Keywords
Trauma, Traumatic Stress, Post-traumatic growth, Healthcare workers

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri