Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FATA’NIN KP EYALETİ’NE BAĞLANMASI, BÖLGEDE UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN TERÖR VE YOKSULLUK PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM GETİRECEK Mİ?
(FATA-KP PROVINCIAL MERGER WILL SOLVE A LONG TIME PREVAILING TERROR AND POVERTY PROBLEMS IN THE REGION? )

Author : Fatih KILIÇ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 73
Page : 58-73
    


Summary

Pakistan, Güney Asya’nın ekonomik yönden gelişmekte olan ülkelerinden birisidir. Ancak Hindistan anakarasından ayrıldığı 1949 yılından itibaren sınırları içerisinde bir takım güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu mücadelenin en yoğun yaşandığı bölge, yarı özerk statüye sahip Federal Olarak Yönetilen Kabile Alanları (FATA) olmuştur. FATA tarihi boyunca güvenlik ve yoksullukla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Sarp coğrafyası ve savaşçı aşiretleri nedeniyle hiçbir güç burada tam anlamıyla kontrolü ele geçirememiştir. 1978 Sovyet-Afgan Savaşı ve 11 Eylül 2001 sonrası ABD’nin Afganistan’a müdahalesi sonrasında FATA birçok Taliban ve El Kaide militanının yuvası haline gelmiştir. Bu gelişmeler bölgedeki yaşam şartlarının daha da kötüleşmesine ve sosyal dokunun tamamen çökmesine yol açmıştır. Bu durum Pakistan için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturmuştur. Pakistan Federal Hükümeti 1970’li yılların sonundan itibaren bölgeye yönelik bir dizi reform girişimlerinde bulunsa da herhangi bir başarı sağlayamamıştır. Pakistan ve ABD ordusunun bölgedeki terör unsurlarını hedef alan askeri operasyonlarında birçok sivil hayatını kaybetmiş, okul, hastane ve kamu binalarının çoğu kullanılamaz hale gelmiştir. Reform girişimleri ve askeri operasyonların başarısızlığı sonrasında Pakistan, 2 Mart 2017’de Federal Mecliste FATA’nın Khyber Pakhtunkhwa (KP) Eyaleti’ne bağlanmasını kararlaştırmıştır. Bu bağlanma kararı 24 Mayıs 2018’de yasalaştırarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu karar, FATA’lılara kendi kaderlerini tayin etme hakkı sunmadığı gerekçesiyle bazı muhalif partiler ve bir kısım FATA’lı tarafından protestolarla karşılanmıştır. Bu çalışma FATA’nın KP’ye bağlanma kararı sonrasında ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz sonuçları incelemeyi amaçlamaktadır.



Keywords
Pakistan, FATA, Khyber Pakhtunkhwa, Bağlanma

Abstract

Pakistan is one of the economically developing countries of South Asia. However, since the seperation from Indian subcontinant in 1949, she had to deal with security problems within his borders. The region where this struggle was most intense was the Federally Administered Tribal Areas (FATA) with semi-autonomous status. FATA has had to fight security and poverty throughout its history. No power here has been fully control over the FATA’s craggy geography and warrior tribes. After the Soviet-Afghan War of 1978 and the US intervention in Afghanistan after September 11, 2001, the FATA became the shelter of many Taliban and al-Qaeda militants. These developments have led to a worsening of living conditions in the region and a complete collapse of the social fabric. This created a major security threat for Pakistan. The Pakistan Federal Government has attempted a series of reforms in the region since the late 1970s, but none of them succeeded. Many civilians have lost their lives in the military operations of Pakistan and the US military targeting terrorist elements in the region, and most of the schools, hospitals and public buildings have become unserviceable. Following failed reform initiatives and military operations, the Federal Cabinet of Pakistan decided on 2 March 2017 to merge the FATA to the state of Khyber Pakhtunkhwa (KP). This merging decision was enacted on May 24, 2018. However, this decision was met with protests by some opposition parties and some residents of FATA on the grounds that they did not grant the right to self-determination to the FATA members. This study aims to investigate the positive and negative consequences after the decision of merging of FATA with KP.



Keywords
Pakistan, FATA, Khyber Pakhtunkhwa, Merge

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri