Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İBNÜ’L-VEZÎR’DE AKIL-NAKİL İLİŞKİSİ
(RELATIONSHIP BETWEEN REASON AND REVELATION IN IBNU’L-VEZIR )

Author : ibrahim bayram    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 58-79
    


Summary

Zeydiyye fırkasına mensup iken Selefiyye mezhebine geçen ve eserlerini bu anlayış üzerinden kaleme alan İbnü’l-Vezîr, itikadi görüşleri arasında akıl-nakil ilişkisi meselesine de yer vermiştir. Bu konudaki düşüncelerini, daha çok kelam ilmine ve onun ehlinin benimsediği tavra yönelttiği eleştiriler üzerinden şekillendiren müellif, bu yoldan aklın nakil karşısında takınması gereken tutuma işaret etmiştir. Bu meselede, nazar ve istidlal yoluna başvurarak dinin ziyadeleşmesine, tevile yönelerek dinin noksanlaşmasına sebep olduğunu düşündüğü iki yaklaşımı reddetmiştir. Bu iki anlayışın, naslara hak ettiği değeri vermediğini ve akla nakil karşısında geniş bir alan bıraktığını ima etmiş, onlara yönelik cevabını genelde Kur’an ve sünnet üzerinden şekillendirmiştir. Bu meseleyle alakalı olarak akıl-nakil çatışması mevzuunu de ele alan müellif, Selefiyye anlayışı doğrultusunda sarih ve sahih olmaları halinde onların birbirini nakzetmeyeceğini belirtmiştir. Böyle bir çatışmanın kabulüne neden olan ihtimalleri ise, zanni olduğu halde kati olduğu düşünülen akli delilden hareket, sem῾î alandaki derinliğe karşın aklî sahadaki zayıflık ve şer῾î ilimlerdeki geniş malumata karşın aklî ilimlerdeki cehalet gibi maddeler üzerinden sıralamıştır.Keywords
İbnü’l-Vezîr, akıl, nakil, Selefiyye, kelam

Abstract

Ibnu’l-Vezir who passed to the sect of Salafiyya when he was a member of the Zaydiyya and wrote his works on this understanding, also included the issue of the relation between reason and revelation among his views on faith. The author who shaped his thoughts on this subject mainly through the criticisms of the science of kalam and the attitude of his followers, pointed out to the attitude that the mind should take in the face of revelation. Ibnu’l-Vezir rejected two approaches in this matter, which he thought led to the increase of religion by referring to the path of reflection and reasoning and decrease in religion by turning to ta’wil. He implied that these two concepts did not give the religious texts the value they deserve and left a large area to mind in the face of revelation, usually shaped his answer to them through the Qur'an and the Sunnah. The author who deals with the conflict of mind and revelation in relation to this issue, stated that if they are clear and valid in line with the understanding of Salafiyya, they will not dissafirm each other. He listed the possibility of accepting such a conflict through such items as act on mental evidence which is thought to be definite, even though it is suspect, in spite of the depth of sharial area, weakness in the field of mental and despite extensive knowledge in sharial sciences ignorance of mental sciences.Keywords
Ibnu’l-Vezir, reason, revelation, Salafiyya, kalam

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri