TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2016  Volume:   58  Area:   

Ekin ÇORAKLI
ON MUSICAL FORMALISM
 
As a result of the philosophical arguments on searching the nature of music, many perspectives and doctrines emerged. ‘Musical Formalism’, which was founded by Eduard Hanslick’s ideas, is one of them. In this paper, musical formalism will be explained and the formalist views of two important scholars, Eduard Hanslick and Peter Kivy, will be scrutinized. Examining the conservative formalism of Hanslick and a moderate formalism of Kivy is believed to create a more profound ground for discussing musical formalism and to provide inspiration for future researchers.

Keywords: Musical Formalism. Eduard Hanslick, Peter Kivy, History of Music Philosophy.


MÜZİKAL BİÇİMCİLİĞE DAİR
 
Müziğin doğasını daha iyi anlamak amacıyla oluşturulan felsefi tartışmalar sonucu, birçok yeni bakış açısı ve doktrin ortaya çıkmıştır. Temelleri Eduard Hanslick tarafından atılmış olan ‘Müzikal Biçimcilik’ öğretisi de bunlardan bir tanesidir. Bu makalede, ‘Müzikal Biçimcilik’ görüşü ana hatlarıyla açıklanacak ve bu öğretinin iki önemli temsilcisi Eduard Hanslick ve Peter Kivy’nin hem ortak hem de farklı yanlar taşıyan biçimcilik görüşleri ifade edilecektir. Daha muhafazakar bir biçimci görüşe sahip Hanslick ile ılımlı bir biçimciliği benimseyen Kivy’nin fikirlerinin irdelenmesinin biçimcilik görüşüne dair daha derin bir düşünme ortamı hazırlayacağı ve yeni düşünceler için ilham vereceği umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müzikal Biçimcilik, Eduard Hanslick, Peter Kivy, Müzik Felsefesi Tarihi.


Detail

CONTENT