TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Hatice GÜLER
ROME AS CITY UNIT IN THE MIDDLE AGES: ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL STRUCTURE
 
It is called the Middle Ages in the history of about a thousand years from the demise of the West Rome Empire to the beginning of the Renaissance. It is possible to say that Rome, as a city, witnessed its own history as a system of thought during its long history. Rome is at the very center of the West, and its central location has never changed. From the thesis that the city is inspected and organized for production, the population is intense, the dependence is decreasing, the integration is increased, the trade is organized, the development and the civilization are mentioned together with life, the information about how the city emerged in Rome. In Rome, important determinations were made about the effects of religion, economy, management, architecture on the city life. With the increasing religious pressure on them and increasingly insecure areas, they lost the human population they had, and the result was that Rome's cities were under the domination of the Church, literally by the Church.

Keywords: Medieval, Europe, City, Rome, Church


ORTAÇAĞ’DA KENT BİRİMİ OLARAK ROMA: EKONOMİK VE SOSYO KÜLTÜREL YAPI
 
Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından Rönesans’ın başlangıcına kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem tarihte Orta Çağ olarak adlandırılmaktadır. Roma’nın bir kent olarak kendi uzun tarihi boyunca bir düşünce sistemi olarak kendi tarihini oluşturmasına tanıklık ettiğini söylemek mümkündür. Roma, tam da Batı’nın merkezindedir ve merkezi konumu hiç değişmemiştir. Kentin, üretimin denetlendiği ve örgütlendiği, nüfusunun yoğun olduğu, bağımlılıkların azaldığı, bütünleşmenin arttığı, ticaretin örgütlendiği, gelişme ve uygarlıkla birlikte anılan bir yaşam birimi olduğu tezinden hareket ederek çalışmamızda Roma’da kent olgusunun nasıl tezahür ettiği konusunda bilgi verilmektedir. Roma’da din, ekonomi, yönetim, mimari konularının şehir hayatı üzerindeki etkileri ile ilgili mühim tespitler elde edilmiştir. Üzerindeki dini baskının artarak ve giderek daha güvensiz alanlar haline gelerek barındırdıkları insan nüfusunu kaybetmeleriyle birlikte Roma kentlerinin kelimenin tam anlamıyla Kilise’nin tahakkümü altında kaldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Orta Çağ, Avrupa, Kent, Roma, Kilise.


Detail

CONTENT