TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2017  Volume:   62  Area:   

Muharrem ÖZDEN, Levent DOĞAN
BULGARIAN AND GREEK TURKISH ACCENTS IN TERMS OF REDUPLICATION
 
In this study, the reduplications in Bulgarian and Greek Turkish Accents, which are found in written language or used out of written language, are discussed. These reduplications, taken from the elicited texts of accent studies conducted in Bulgarian and Greek Turkish, from their dictionary sections and from the compilation dictionary; in terms of meaning, word structure, form, formation, and function.

Keywords: Accent, Turkish accents, Reduplication, Written language, Bulgarian and Greek


İKİLEME KULLANIMI BAKIMINDAN BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN TÜRK AĞIZLARI
 
Bu çalışmada Bulgaristan ve Yunanistan Türk Ağızlarında, yazı dilimizde bulunan veya yazı dilinin dışında kullanımı görülen ikilemeler ele alınmıştır. Bulgaristan ve Yunanistan Türk Ağızlarıyla ilgili ağız çalışmalarında geçen metinlerden, çalışmaların sözlük bölümlerinden ve Derleme Sözlüğünden alınan bu ikilemeler; anlam bakımından, sözcük yapısı bakımından, şekil ve kuruluş bakımından ve görev bakımından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağız, Türk Ağızları, İkileme, Yazı dili, Bulgaristan ve Yunanistan


Detail

CONTENT