TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Betül Canan TÜRKMEN, İbrahim Zeki AKYURT
APPLICATION OF X-S, CUSUM AND EWMA QUALITY CONTROL CHARTS ON A ÇANAKKALE KALE SERAMİK CERAMIC TILE MANUFACTURING OPERATION
 
By the time quality control and quality guarantee lie down behind the competition war between countries and the best succeed country comes a leader in the aspect of economy. Because of global competition, the concept quality has gained much importance for the businesses to exist in the product or service market. The aim of this study is to sample the use of control charts which are the quality tools for increasing the levels of ceramic tile product. In the application section of this study, the data including the weight values of the most produced ceramic tile from Kale Seramik were taken. X-S, Cusum and Ewma quality control charts were created to understand whether the obtained data was under control. Differences between X-S, Cusum and Ewma quality control charts were introduced to determine the targeted quality level.

Keywords: Quality, Statistical Quality Control, Quality Control Charts, x ̅- S, Cusum, Ewma.


ÇANAKKALE KALE SERAMİK İŞLETMESİ KARO ÜRETİMİNDE X-S, CUSUM VE EWMA KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN UYGULANMASI
 
Çağımızda ülkeler arasındaki rekabet savaşının arkasında kalite yönetimi yatmakta ve bunu en iyi başarabilen ülke ekonomik açıdan lider koltuğuna oturmaktadır. Küresel rekabet ortamı ile işletmelerin ürün veya hizmet piyasasında var olmasında kalite kavramı çok fazla önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı seramik karo ürününe ait kalite seviyelerini arttırmaya yönelik kalite araçlarından kontrol grafiklerinin kullanımını örneklemektir. Çalışmanın uygulama kısmında, Kale Seramik’ten en çok üretilen seramik karolara ait ağırlık değerlerini içeren veri alınmıştır. Alınan verinin kontrol altında olup olmadığını anlamak için X-S, Cusum ve Ewma kalite kontrol grafikleri oluşturulmuştur. Hedeflenen kalite düzeyini tespit etmek amacıyla oluşturulan X-S, Cusum ve Ewma kalite kontrol grafikleri aralarındaki farklılıklar sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalite, İstatistiksel Kalite Kontrol, Kalite Kontrol Grafikleri, X-S, Cusum, Ewma.


Detail

CONTENT