Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 1                     OCAK 2004

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
    KIRGIZ CUMHURİYETİ VERGİ KANUNUNA GÖRE ÜCRET MATRAHININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

   
Mehmet YÜCE

Makale No: 2
    ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE ÇOKULUSLU ŞİRKLETLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

    
Aşkın KESER

Makale No: 3
   
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OTOBÜS İŞLETMELERİNİN HİZMET KALİTESİNİ ALGILAMALARI: SERVQUAL YÖNTEMLİ BİR ARAŞTIRMA
    
Ercan TAŞKIN - Hakan KARA

Makale No: 4
   
Структура и плотность популяции гельминтов в организме мелкого рогатого скота в разных зонах юга Кыргызстана
    Бабакулов М.Б

Makale No: 5
    TOPLUMSAL YAŞAMDA EMPATİ

    
Mehmet Ferhat ÖZBEK