Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 13                      EKİM  2007

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ (ÖĞRETMEN ADAYLARI) TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİĞİNİ İSTEMİYOR
   
D. Ali ARSLAN

Makale No: 2
     KIRGIZ TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER
     İsmail ULUTAŞ

Makale No: 3
    ÖRGÜTLER ve KRİZ YÖNETİMİ

    Turgut KARAKÖSE

Makale No: 4
    SİYASAL PARTİLERİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN SOSYO - POLİTİK NEDENLER

     Hüsamettin İNAÇ - Selami ERDOĞAN - Ümit GÜNER

Makale No: 5
    ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SİGORTACILIK SEKTÖRÜ

    Mehmet Emin YARDIMCI

Makale No: 6
   
TÜRKİYEDE SOSYAL SERMAYE KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
(STK)'NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYO - EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ

    
Mehmet DEMİRAL

Makale No: 7
    KÜRESELLEŞME VE TARIM POLİTİKALARI BAĞLAMINDA KÜBA EKONOMİSİ

   
Mehmet YİĞİT - Ümit GÜNER - Devrim Barış SUBAŞI

Makale No: 8
    ATATÜRK'ün TÜRK EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ ve UYGULAMALARI

   
İsmail ÇİFTÇİOĞLU

Makale No: 9
   
ACTIONS AIMED AT KINDS OF LIVING AQUATIC CREATURES WHICH HAVE ECONOMIC VALUES AT THE ÇANAKKALE DARDANELLES ECOSYSTEM
   
Rüştü ILGAR

Makale No: 10
    AFGANİSTAN'IN SOSYAL, KÜLTÜREL ve EKONOMİK YAPISI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK YATIRIMCI FİRMALARI İÇİN BAZI TESPİTLER

   
Muhammed Asıf YOLDAŞ