Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 14                     NİSAN  2008

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
EMPERYALİZMiN KISKACINDAKİ BİR MİLLETİN YAŞAMA HAKKININ ORGANİZASYONU ve KAHRAMANI MUSTAFA KEMAL
(13 KASIM 1918 - 16 MAYIS 1919 İSTANBUL)

   
Necati AKSANYAR

Makale No: 2
     SULTANİYE (KARAPINAR)'NİN KURULUŞU, İLK SAKİNLERİ ve VAKIFLARI
     Hasan Basri KARADENİZ

Makale No: 3
   
ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI
    Aytunga OĞUZ - Nursel TOPKAYA

Makale No: 4
   
LİBERAL DEVLET ve SOSYAL ADALET POLİTİKALARINA HAYEK'Çİ BİR BAKIŞ
     Salih ALP - Adem KARAKAŞ

Makale No: 5
    TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE İMKB'NİN ROLÜ (İMKB TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME)

    Şakir SAKARYA

Makale No: 6
   
TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ - MAK/-MEK EKİ HAKKINDA
    
Emek ÜŞENMEZ

Makale No: 7
   
İNGİLTERE'NİN DOĞU (ŞARK) POLİTİKASI (1882 - 1914)
   
Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ

Makale No: 8
   
ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve İŞ TATMİNİN ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
   
Yavuz DEMİREL

Makale No: 9
   
GRİ İLİŞKİ ÇÖZÜMLEMESİ ve RİDİT ÇÖZÜMLEMESİ KULLANILARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
   
Günseli KURT

Makale No: 10
   
HALK BİLMECELERİNİN OLUŞUM ve BİÇİMLENMESİNDEKİ ETKENLER ÜZERİNE
   
Fevzi KARADEMİR